Nyheter

Kirkens Bymisjon tilbyr spesialmottak for IS-barna

Barna av IS-kvinnene vil trenge spesialmottak hvis de blir hentet til Norge, mener Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Det haster å etablere et spesialtilbud som kan ta imot barn med foreldre med tilknytning til IS, hvis de kommer til Norge på eget initiativ eller blir hentet hjem. Kirkens Bymisjon har noe av den tverrfaglige kompetansen som behøves, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

LES MER: Røde Kors klar til å hente hjem IS-barn

Trenger spesialtilbud

Hun mener barn av foreldre med tilknytning til IS vil trenge et spesialtilbud med bred tverrfaglig kompetanse når de er tilbake i Norge. I første omgang mener hun det bør komme på plass et spesialmottak der barna kan være rett etter hjemkomsten.

– Vi må ha en beredskap med helsefaglig, juridisk, barnevernfaglig kunnskap, i tillegg til minoritetskompetanse. Barnas behov skal ivaretas samtidig som man håndterer juridiske prosesser mot barnas omsorgspersoner.

LES MER: Aps asylpakke splitter.

Har institusjon

Kirkens Bymisjon har drøftet med departementene hvordan deres barnevernsinstitusjon kan være et sted som har en slik tverrfaglig kompetanse.

– Vi er en godkjent barnevernsinstitusjon for barn mellom to og tolv år, og har lang erfaring med å jobbe tverrfaglig inn i et felt der foreldre er varetektsfengslet, eller i soning både i og utenfor fengsel.

Hvambsal sier hun opplevde dialogen med Barne- og familiedepartementet og Utenriksdepartementet som god og informativ.

– Vi kan ikke gjøre noe av dette uten oppdrag fra myndighetene og individuelle vedtak fra barnevernet. Men vi har sagt at dersom det er aktuelt er vi villige til å drøfte hvordan vi kan bidra, sier hun.

LES MER: Vil endre barnevernloven for å sikre at Kirkens Bymisjon fortsatt skal drive med samvær under tilsyn

I dialog

Sammen med Redd Barna møtte Kirkens Bymisjon fredag representanter for Barne- og familiedepartementet og Utenriksdepartementet. Organisasjonene presenterte sine generelle råd til regjeringen i denne saken, men beskrev også hva de eventuelt kan bidra med hvis barna blir hentet til Norge.

Både Redd Barna og Kirkens Bymisjon er tydelige på at barna må ivaretas på bakgrunn av de behov og rettigheter de har som norske borgere, og at barna ikke bør skilles fra mødrene sine i Syria.

LES MER: Uvisst hvor farlige hjemvendte IS-krigere er

Best sammen med mødre

– Når barna er kommet til Norge, må det foretas en spesialisert og tverrfaglig vurdering av blant annet helse og omsorgsbehov. Det mener vi er fullt mulig å gjøre samtidig som mødrene eventuelt blir straffeforfulgt. I den norske debatten blir barnas behov for lett overskygget av spørsmålet om mødrenes eventuelle straffeforfølgelse, sier Hvambsal.

– Men hvordan skal mødrene overtales til å komme tilbake til Norge når de vet de risikerer fengselsstraff?

– Vi har et barneperspektiv i denne saken. For barna er det best å komme til Norge sammen med mødrene sine. Vi vet også at det er stort sprik i hva de norske kvinnene tilknyttet IS selv ønsker med tanke på retur til Norge, svarer Hvambsal.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter