Nyheter

Borten Moe: Oljemotstand er for de priviligerte

Nestleder Ola Borten Moe advarte mot å tro at vi har råd til å ikke ta i bruk naturressursene i Norge. Han snakket ikke om uenighetene rundt oljeformuleringene i næringsdokumentet som skulle debatteres lørdag.

– Sammenhengen mellom velferd og verdiskaping er i ferd med å viskes ut. Vi slipper i praksis å prioritere. Det utbrer seg en holdning om at vi har råd til å la være å ta i bruk våre naturressurser, sa Ola Borten Moe da han skulle presentere sitt næringsdokument lørdag. I sin innledning kom Borten Moe også med et stikk til dem som har tatt til orde for å la olja ligge, stanse utdeling av nye letetillatelser og å diskutere politisk avvikling av oljenæringa.

Dokumentet har i forkant vært gjennom en omfattende behandling i partiet, blant annet grunnet store uenigheter om formuleringer rundt oljenæringa som sto i det første utkastet.

I stedet tok Borten Moe til orde for å fokusere på ny teknologi og være optimist i møte med framtida. Han påpekte at verden går framover på nesten alle måter.

– Vi lever i et mediebilde der vi får inntrykk av at verden kontinuerlig går feil vei. Men faktum er at aldri har så mange hatt så gode liv som i dag. Det er ikke et alternativ for noen å redusere denne utviklinga gjennom å stenge eller begrense tilgangen på energi. Verden går framover på mange viktige områder, tror vi har grunn til å tro at vi vil klare det. Det kommer ny teknologi som sammen eller alene kan løse mange av problemene våre. Akkurat som før, sa han.

LES OGSÅ: Klima ble Sps debattvinner – nå fortsetter kampen i partiets korridorer

Klimaopprøret nøytralisert før landsmøtet

Mens generaldebatten på Senterpartiets landsmøte var preget av klimadebatt og også en del stikk til partiledelsen for å ikke ha løftet fram partiets løsninger nok, var debatten om Ola Borten Moes næringsdokument ganske kort og preget av enighet rundt temaet.

Flere hadde på forhånd gitt uttrykk overfor Vårt Land at det trolig ikke ville bli mye debatt i denne bolken, ettersom mye av debatten er tatt på forhånd. Og at sentralstyrets endringer i formuleringene om olje er noe de fleste er fornøyde med. Flere talere trakk også fram at dokumentet, med disse endringene, hadde blitt veldig bra. I forkant har dette dokumentet vært behørig debattert og vært gjenstand for en god del endringer gjennom behandling i både arbeidsutvalget og sentralstyret.

LES OGSÅ: Utålmodig Ada Arnstad: Klimaendringene er her alt. Vi må handle nå

Et par av talerne hintet likevel til at ikke alt var optimalt med det første utkastet. Sigrid Simensen fra Buskerud ba om at man neste gang man skal utarbeide slike dokumenter «kunne være litt mindre bastant i førsteutgaven», noe som etter alt å dømme var en referanse til punktet i Borten Moes dokument om at det er en «feilslutning» å slutte med olje og gass.

Passasjene om olje ble tatt ut og erstattet med modererte formuleringer i sentralstyrets behandling før landsmøtet.

Optimisme og teknologi

Simensen, sammen med flere andre, var opptatt av skogens muligheter.

– Grønt karbon må ta over på bekostning av den svarte. Klimanæringa en fantastisk mulighet for å skape rammeverk for primærnæringene. Sp støtter 1,5-gradersmålet, da må det endring til. Vi må stimulere grønt karbon, samtidig som vi reduserer bruken av det fossile karbonet, sa hun.

LES OGSÅ: Hardt Vedum-oppgjør med «klima-misbruk» og populisme-stempling

Senterungdommens nestleder Torleik Svelle snakket om generasjonsparadokset i klimasaken – at dagens barn og unge må betale for tidligere generasjoners skjødesløshet.

– I går demonstrerte tusenvis av skoleelever mot at akkurat vi skal ta regninga. Tørkesommeren i fjor var et varsel om at klimaendringene er på vei, de rammer distriktene og naturnæringene hardest. Situasjonen i landbruket var fôrmangel og vanningsrestriksjoner, i skarp kontrast til byens sommerfest. Nå er det vår tur til å tenke nytt. Vi skal stå for skiftet og overgangen, skape verdier over hele landet som både når klimamålene og skaper arbeidsplasser. Vi må gjøre som min bestefar som bytta ut hesten med traktor. Når olja ikke lenger er lønnsom, da kommer det grønne inn, sa han.

LES OGSÅ: Borten Moe «stresser ikke» over klimaopprøret i Sp

Selv om de fleste var optimister og framhevet Sps politikk som den beste for å nå det grønne skiftet, var det også enkelte som ba om at partiet må konkretisere sin politikk. Per Olaf Lundteien mente det er nok luftige visjoner:

– Jeg har vært med på dette i 25 år - vi må gå over fra snakk om skog og skog til også i Sp jobbe med å skape lønnsomhet. Da må vi ta de nødvendige grep, vi snakker om å flytte milliarder, sa han.

Avviser vernepolitikk

Ola Borten Moe konkluderte til slutt med at det i partiet virker å være stor enighet rundt tanken om at naturen må tas i bruk, ikke vernes.

– Vi deler alle ambisjonen om å gjøre Norge til et enda mer fornybart samfunn framover, og å vri ressursbruken i alle deler av næringslivet over til enten elektrisitet eller andre fornybare ressurser, sa han.

LES OGSÅ: Partiledelsen tar grep etter klimakritikk

Ellers var det mange som var opptatt av fisk i debatten, og at Sp her må skjerpe sin politikk.

Her varslet Borten Moe at det er et tema partiet vil diskutere mer framover. Han sa at fiskeriet er truet av store strukturelle endringer og at man her må være på vakt.

– Til slutt vil jeg si at jeg beit meg merke i at det er en relativt optimistisk forsamling som har debattert. Mangler ikke på optimisme og engasjement. Vil avslutte med å si takk, tror dette blir veldig bra, avsluttet han.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter