Nyheter

Ikkje kvinne nok

Det er viktig med etiske debattar rundt kjønnskifte og kjønnsidentitet, men ekstremismen øydelegg for ein god offentleg samtale.

AP Photo/Prem Singh

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter