Nyheter

Mot landsmøte-thriller om LoVeSe

Flere av Aps fylkeslag har i helgen gjort nye vedtak om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Selv om oljemotstanden er styrket, er ikke AUF sikre på seier på landsmøtet.

Arbeiderpartiets «superhelg» med hele ti fylkesårsmøter, bekreftet at oljemotstanden i partiet har styrket seg siden landsmøtet i 2017. Den gang gikk landsmøtet inn for et kompromissforslag hvor man ville åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning, men verne andre deler mot oljeleting (se faktaboks).

Avviser kompromisset

Siden landsmøtet i 2017, har flere av partiets fylkeslag gått inn for å skrote kompromisset og vedta et endelig nei til konsekvensutredning. Oljemotstanderne fikk virkelig vann på mølla etter at Nordland Ap gjorde helomvending i november da et overveldende flertall fikk inn for «å legge bort kravet om konsekvensutredning».

I tillegg til Nordland, har Buskerud, Møre og Romsdal, Østfold og Troms sagt nei til konsekvensutredning. Trøndelag, Vestfold, Oslo og Akershus har vedtatt varig vern mot oljeboring i området.

Nye vedtak

Før helgen var det knyttet stor spenning til hva flere av fylkeslagene skulle ende på i spørsmålet. En opptelling viser at oljemotstanden er svakt styrket, selv om det ikke gikk oljemotstandernes vei alle steder.

• Møre og Romsdal gjorde et nytt vedtak om at de er mot konsekvensutredning. Mens det tidligere vedtaket slo fast at fylkespartiet var mot konsekvensutredning i inneværende stortingsperiode, sier det nye vedtaket at man generelt er mot konsekvensutredning. Det nye vedtaket var i tillegg enstemmig.

• På stiftelsesmøtet til nye Innlandet Ap (sammenslåing av Hedmark og Oppland), stemte årsmøtet som ventet mot all petroleumsaktivitet i LoVeSe. Det nye fylkeslaget blir partiets nest største med hele 37 av 300 delegater på landsmøtet i april.

• På stiftelsesmøte til nye Vestland Ap (sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane), kjempet AUF og Bergen Ap for å droppe kravet om konsekvensutredning. De fikk imidlertid bare rundt én tredjedel av årsmøtet med seg. Dermed støtter Vestland Ap landsmøtekompromisset fra 2017.

• På årsmøtet til Telemark Ap, ble også oljemotstanden slått ned. Fylkespartiet er fortsatt for kompromisset. Men rundt 40 av 120 delegater stemte for AUFs forslag om varig vern av LoVeSe.

• Også årsmøtet i Agder Ap avviste et forslag fra AUF om å si nei til konsekvensutredning. Fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund opplyser til Vårt Land at et klart flertall av årsmøtet stemte med redaksjonskomiteens innstilling som anbefalte å avvise AUF-forslaget med begrunnelse i at man ikke bør endre stortingsprogrammet midt i en periode.

Fornøyd AUF-leder

Selv om vedtakene ikke gikk AUFs vei i alle fylker, sier AUF-leder Ina Libak seg fornøyd med helgen.

– Vedtakene i Møre og Romsdal og Innlandet betyr masse. Innlandet er et av partiets største fylkeslag, mens Møre og Romsdal sa enstemmig nei som et vestlandsfylke. Nå håper jeg at partiet endelig skal si nei, sier Libak.

På tross av at ti av 15 fylkeslag nå avviser konsekvensutredning, er ikke AUF-lederen sikker på seier.

– Nei, jeg er aldri sikker på seier. Vi kommer til å stå på til det siste, sier Libak.

LES OGSÅ: Trolig ikke olje-ja fra Ap

«Svik» mot velgerne

Flere har advart mot at partiet allerede på landsmøtet i april skal gå mot oljeutredning av LoVeSe siden det vil bryte med stortingsprogrammet.

– Det vil være et svik mot de 800.000 velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2017 på bakgrunn av partiprogrammet vi hadde. Et partiprogram er ment å vare i fire år, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG før helgen.

AUF-lederen mener imidlertid det er naturlig å gjøre et nytt oljevedtak to år før stortingsperioden er over.

– Det landsmøtet som bestemmer hvilke saker som skal tas opp. Det er helt naturlig at denne saken blir tatt opp når vi ser hvor stort engasjementet er i fylkene. I tillegg har vi siden 2017 fått en ny FN-rapport som viser at klimagassutslippene må halveres på 11 år, sier Libak.

For kompromiss

I tillegg til Vestland, Telemark og Agder, har også Rogaland og Finnmark Ap vedtatt at de fortsatt er for kompromisset fra 2017. Et AUF-opprør på Rogaland Aps årsmøte i februar om å gå inn for varig vern av LoVeSe, ble slått ned da bare 15 av 60 delegater stemte for dette.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter