– Spørsmålet om LoVeSe har skygget over de viktige debattene om hvordan vi øker ringvirkningene i nord, både fra olje- og gassindustrien og annen industri. Vi ønsker nå å legge bort den saken og heller fokusere på andre industrimuligheter, sier Bjørnar Skjæran, leder av Nordland Ap.

Ap-laget som tidligere har stått i spissen i den interne kampen i Ap for utredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, gjorde en helomvending under helgens årsmøte: Et overveldende flertall på 111 mot 10 stemmer gikk inn for «å legge bort» dette kravet.

– Jeg legger til grunn at Ap konkluderer på samme måte, sier Skjæran.

LES OGSÅ: Trolig ikke olje-ja fra AP

Kompromiss

Saken har vært et mareritt internt i Ap over flere år. På landsmøtet i 2017 gikk et stort flertall inn for et kompromiss med delvis vern og delvis oljeutredning (se faktaboks). Skjæran støttet den gang kompromisset, men vil nå gå helt bort fra konsekvensutredning.

– I dette ligger det en erkjennelse i at det over flere perioder har vært flertall på Stortinget for konsekvensutredning, men parlamentarisk umulig å vedta det, sier Nordland Ap-lederen.

Han peker videre på at den lokale motstanden mot oljeboring har vokst.

– I Ap heier vi på lokaldemokratiet. Mens 11 av 12 kommuner i Lofoten og Vesterålen tidligere var for, er situasjonen snudd helt på hodet i dag, sier Skjæran og viser til de mange lokale nei-vedtakene om utredning.

LES OGSÅ: – Stortinget er uenig med egen befolkning om Lofoten

Går mot olje-nei

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB søndag at han tar vedtaket til etterretning og at han ikke er overrasket over det ble utfallet på Nordlands årsmøte.

– Som partileder forholder jeg meg til partiprogrammet. Så merker jeg meg både diskusjon og vedtak i mange fylkeslag som går i den retningen Nordland vedtok i helgen, sa Støre.

Siden Ap-landsmøtet i 2017 der oljekompromisset ble banket gjennom, har hele ti av partiets fylkeslag gjort vedtak mot oljeutredning og dermed forkastet kompromisset. Nordland er dermed det ellevte fylket i rekken.

Utvikler politikk

Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide minner om at Ap i dagens program er for oljeutredning i noen av områdene, men at dette Nordland-vedtaket peker mot det nye partiprogrammet som skal vedtas i 2021.

– Det er en rekke fylkeslag som har pekt i samme retning, men Nordlands vedtak har stor vekt siden det er et område som er i Nordland. Ap har et landsmøtevedtak som gjelder, men det er helt naturlig at politikken utvikler seg med tida og nye faktorer som dukker opp, sier Eide.

LES OGSÅ: AUF mener oljekompromisset ikke er godt nok

Landsmøte

Ap samles til landsmøte allerede i april 2019, men både Skjæran og Eide mener det er mest naturlig at partiet venter til 2021 med å behandle Lofoten-saken på nytt. Samtidig understreker Eide at det er mulig at partiet snur allerede under landsmøtet i april 2019 dersom saken kommer opp som en frittstående uttalelse.

AUF-leder Ina Libak sier til Vårt Land at ungdomspartiet vil fremme saken allerede til neste år.

– Vi er klare på at vi vil ta opp denne saken i 2019. Vi hadde et dårlig kompromiss fra 2017 som vi tapte på i valgkampen. Samtidig har det vært endringer med flere fylkeslag som er mot, det er en økende folkelig motstand og vi har fått en alvorlig FN-rapport om klima, sier Libak.

– Gå for nei

Hun sier det vil være umulig for landsmøtet å gå inn for et nytt kompromiss.

– I denne saken står man mellom to klare motsetninger, nemlig å åpne for oljeboring eller ikke. Forrige gang landet vi på et uforståelig kompromiss. Nå er det på tide at vi lander på et endelig nei, sier Libak