Nyheter

Ulmende klimaopprør i Sp – varsler oppgjør på landsmøtet

Både nasjonalt og lokalt ulmer det nå et klimaopprør i Sp. Flere mener den ensrettede distriktslinjen får trumfe partiets klimapolitikk. Kritikken rammer Trygve Slagsvold Vedum.

Under Trygve Slagsvold Vedums ledelse har Sp hatt en eventyrlig vekst. Suksessformelen har vært å snakke om distriktspolitikk og motstand mot regjeringens reformer. Flere har nå sett seg lei på den ensrettede strategien og mener Sp må løfte klimaspørsmålet opp på dagsorden, og vende tilbake til en mer aktiv grønn strategi. Dette kan bli en stor sak på partiets landsmøte 22.-24. mars.

LES OGSÅ: Krisemåling for KrF og Frp – aldri vært lavere på måling

– En del bekymringsmeldinger

Vårt Lands ringerunde i partiet viser at det helt fra bunn til topp eksisterer en blanding av fortvilelse og bekymring over den manglende klimaprofilen til partiet, tross «mange gode partivedtak». Bekymringen finnes blant flere i Sps egen stortingsgruppe. En av dem er parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe:

– Vi må få en tydeligere miljøprofil. Vi har jobbet med veldig mange andre saker i opposisjon. Nå trenger dette feltet å løftes. For det er en del bekymringsmeldinger der ute på at miljøprofilen vår ikke er tydelig nok nå. For meg og mange andre er Sp et grønt parti. Den siden av politikken må komme klart fram.

Noen tillitsvalgte mener vekststrategien, som Vedum har vunnet velgere på, er en bevisst handling for å tiltrekke seg velgere fra Frp. Andre mener den manglende klimaprofilen er en bieffekt av en strategi om å kjøre tøft på distriktspolitikk. Flere ønsker ikke å uttale seg åpent.

LES OGSÅ: Spår ny «Alta-aksjon» i Finnmark

– Ledelsen overser politikken

En av dem som derimot går hardt ut er Viel Jaren Heitmann. Hun leder fylkestinggruppa i Buskerud og er ordførerkandidat i Rollag. Hun mener ledelsen har gjort et aktivt valg med å velge bort klimaspørsmål.

– Innimellom så har Sp vedtatt ting som vi mener kan være veldig bra, men som enkelte oppover i partiet velger å overse, fordi man lettere får oppmerksomhet om en sak som redusert drivstoffavgift. Vi har vedtatt at vi skal bruke avgifter for å endre miljøadferd og gjøre biodrivstoff konkurransedyktig. Så opplever vi at enkelte i ledelsen gjør det motsatte.

LES OGSÅ: Satt i kommunestyret for Venstre - nå er han ordførerkandidat for Sp

– Toppene følger ikke partiprogrammet?

– Det varierer litt.

– Hvorfor?

– Fordi de får mye oppmerksomhet ved å velge lettvinte løsninger i stedet, sier Heitmann.

Hun vil ikke peke på partileder Vedum, men sier kritikken hun kommer med gjelder flere. Dilemmaet i Sp er at hvis det blir konflikt mellom distrikt og miljø, så vinner alltid distrikt, ifølge henne. Det er også distriktsprofilen Sp nå vinner velgere på.

LES OGSÅ: Sp forsyner seg fra Frps disk

Kritikk av moderpartiet

Blant dem som allerede nå varsler klimaframstøt er Senterungdommen. De vil komme med en resolusjon om klima til landsmøtet, sier politisk nestleder Torleik Svelle. Han og sentralstyremedlem Jesper Nohr gikk i november ut i Nationen og kritiserte moderpartiet. Deres budskap var at avgifter er et virkemiddel i klimadebatten.

Svelle bekrefter at ungdomspartiet har et ønske om at moderpartiet prioriterer klimasaken høyere.

LES OGSÅ: Vedum presses nedenfra – fylkesledere vil i regjering med Ap og KrF

– Ja. Vi som ungdommer skal ta over planeten når den tid kommer. Det er i vår interesse at vi har sterkere fokus på klima. Man bruker mye tid på å snakke om drivstoffavgifter, et øre her og et øre der. Vi vil løfte det videre, og synliggjøre hva vi foreslår som vil utgjøre de store forskjellene i klimapolitikken, sier han.

Senterungdommen vil lansere en klimakampanje i begynnelsen av mars, i tide til moderpartiets landsmøte.

Veteran-kritikk

Partiveteran Svein Sundsbø, som blant annet har vært landbruksminister og rådgiver for Ola Borten Moe da han var olje- og energiminister, vil ha Sp mer på banen i klimaspørsmål.

– Jeg vil si at Sp har vært for utydelige i denne debatten i seinere tid. I partiets program er det vanskelig å se at det har dårlig klimapolitikk, men Sp har ikke tatt jobben med å lede an i dette arbeidet godt nok. Det er en gjenopprettelig skade, men det er betimelig å minne om at her er en jobb å gjøre, sier Sundsbø.

Sundsbø er enig i at partiets klimapolitikk burde aktualiseres, men trekker fram at det må være lov til å være kritisk til en del av tiltakene som dukker opp i klimadebatten, som drivstoffavgifter og lignende. Men han mener det er viktig å løfte fram alternativene.

LES OGSÅ: Maktspill uten Sp-lyst

Såre følelser

En del av dem Vårt Land snakker med har også litt såre følelser rundt saken og at partiet, slik de ser det, går i gal retning. Spesielt gjelder det uviljen til å konkludere om oljenæringa. Klima- og miljø vil bli et tema på landsmøtet uansett, mener de fleste vi snakker med. Ikke alle tror ledelsen er forberedt på at det vil bli så mye snakk om dette.

Flere sier likevel at de ikke ser dette som noe dramatisk eller kritikk, men mer et tydelig signal om at grasrota vil løfte partiets klimapolitikk.

LES OGSÅ: – Vi er Ernas tøffeste motstander

– Kjenner meg ikke igjen

Andre sier derimot at de ikke kjenner seg igjen i klimabekymringen i det hele tatt:

– Mitt inntrykk er at dette ikke er en debatt. Ingen har tatt kontakt om dette, så det er ikke noe vi har tatt stilling til. I Akershus er klima et viktig tema som vakte stort engasjement på fylkesårsmøtet. Vi vil synliggjøre oss godt på landsmøtet, sier Morten Vollset, Sps gruppeleder i fylkestinget i Akershus.

Jostein Ljones i Hordaland sier klima vakte «en god del diskusjon» på fylkesårsmøtet, men merket ingen frustrasjon over at den ikke kommer klart nok fram nasjonalt.

– Nei. Men en opplever kanskje at andre synes det er vanskelig å forstå Sps klimapolitikk, sier fylkeslederen

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter