Nyheter

Mener Sivilombudsmannen viderefører særbehandling

Statssekretær Frida Blomgren svarer på hvorfor Kulturdepartementet avviste Sivilombudsmannens uttalelse om de nordiske folkekirkene.

De nordiske folkekirkene reagerer på at Kulturdepartementet ikke vil følge Sivilombudsmannens anmodning om å tilbakebetale statsstøtte til de nordiske folkekirkene.

Sivilombudsmannen mener de nordiske folkekirkene må få tilbakebetalt statsstøtte for 2017 og 2018, men staten gikk imot staten.

– Det er veldig sjeldent et departement ikke følger Sivilombudsmannens uttalelser. Hvorfor valgte departementet å gjøre det i denne saken?

– Departementet er uenig med Sivilombudsmannens lovforståelse i denne saken, som bygger opp under en videreføring av særordningen overfor folkekirkene. Vi mener at trossamfunn bare kan kreve tilskudd for medlemmer som har gitt uttrykk for en aktiv tilslutning til trossamfunnet, sier statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet.

LES OGSÅ: Fikk støtte tross fellesinnmelding

Venter på OKB-dom

– Er Kulturdepartementets avvisning av klagen påvirket av Oslo Katolske bispedømmes sivile søksmål som var oppe i lagmannsretten forrige uke?

– Departementet legger som sagt til grunn at alle tros- og livssynssamfunn skal likebehandles og at det bare kan kreves tilskudd for medlemmer som har gitt uttrykk for en aktiv tilslutning til trossamfunnet. Denne forståelsen gjelder også i OKB-saken.

– Hadde det kunnet fått konsekvenser for rettssaken mellom OKB og Kulturdepartementet hvis departementet hadde akseptert Sivilombudsmannens uttalelse?

– Departementet kan ikke kommentere forhold som er under rettslig behandling, sier Blomgren.

LES OGSÅ: Oslo katolske bispedømme mener boten diskriminerer

Vil stille samme krav

– Må de nordiske folkekirkene «straffes», selv om de hadde en avtale med departementet, for å sikre at OKBs sak ikke vinner frem?

– Regelverket for støtte til trossamfunn må forvaltes på en enhetlig og forutsigbar måte for å sikre likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn. Derfor har departementet lagt til grunn at det skal stilles samme krav til alle tros- og livssynssamfunn som søker støtte.

– Det kan synes som om Kulturdepartementet er villig til å sette hardt mot hardt i saker om trossamfunnsstøtte. Hva kan konsekvensene for andre trossamfunn bli hvis OKB vinner frem i lagmannsretten? Kan det sjenerøse regelverket for trossamfunnsstøtte endres?

– Det er et spørsmål vi verken kan eller vil svare på. Dom i saken faller om noen uker, sier Blomgren til Vårt Land.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter