Nyheter

Vil kjempe 
for asylsøkeres rettssikkerhet

Kjell Ingolf Ropstad kan ikke love å oppfylle alle forventningene på asylfeltet.

– Det var jo hyggelig, humrer Kjell Ingolf Ropstad, når han får høre at han har fått betinget ros fra SV.

LES OGSÅ: Velger Bollestad eller Syversen til statsråd

– Gjentar ikke feilen fra Bondevik II

– Dere har fått gjennomslag for nye rettig­heter for barnefamilier. Vil kommuneøkonomien bli god nok til at disse ikke nedprioriteres av kommunene, særlig når skatte­-­ og avgiftstrykket skal ned?
– De siste årene har kommune­økonomien vært god. Ser du på Robek-lista over kommuner med dårlig økonomi, så ser du en kraftig for­bedring. Vi har en klar formulering om å sikre en god kommuneøkonomi. De siste årene har vist at regjeringen har en helt annen prioritering enn Bondevik II-regjeringen.

Da KrF regjerte med Høyre og Venstre fra 2001 til 2005, ble partiets oppslutning halvvert fra brakvalget i 2001. Mange mente det skyldtes sulteforing av kommunene.
– Den gang hadde regjeringen tallfestet skattekutt på 30 milliarder på fire år. Solbergs regjering er langt unna de summene. I budsjettet for 2019 senkes skattene med 800-900 millioner. Mange av grepene som skulle gjøres, er allerede gjort.
– Så skattene skal ikke ­dramatisk ned nå?
– Nei.

– Blir tøffe kamper i regjeringen om asylklager
På asylfeltet er styrkingen av rettssikkerheten til konvertitter som søker asyl en blank seier for KrF. Men den samme styrkingen gjelder ikke for klagebehandlingen for alle asylsøkere, slik Noas håper på, forklarer Ropstad.
– Vi kjempet inn formuleringen om en gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet. Målet vil være å få gjennomslag for mest mulig av det vi foreslo om rettssikker­heten til asylsøkere i fjor sommer. Min opplevelse er at de andre regjeringspartiene er opptatt av en rettssikker saksbehandling, men det kommer til å bli en krevende runde om dette i regjeringen. Vi kommer til å bruke Graver-utvalget for å kjempe fram endringer, sier han.
Formuleringen om å øke støtten til fri rettshjelp, betyr derimot at organisasjoner som Noas og Selvhjelp for innvandrere (SEIF) skal få mer penger, bekrefter han.
– Det var vår og Venstres tanke. De organisasjonene er viktige for å styrke rettssikkerheten, uten at jeg vil peke på enkeltorganisasjoner nå.

LES OGSÅ: Støtter KrF-modell for mer effektiv bistand

Freder ikke Norad
Hvorvidt det blir et eget utviklingsdepartement, og hvordan det bistandsfaglige­ miljøet skal organiseres, er ennå ikke avklart, ifølge Ropstad.
– Formuleringen i plattformen er tydelig på at det trengs en reform og styrking av kvaliteten. Så vil konklusjonen komme­ senere.
– Er det viktig for KrF å ­bevare Norad?
– Det skal vi komme til­bake til.
– Er du bekymret for at kjøttvekta vil spille inn i de diskusjonene?
– Nei. I denne regjeringen går flertallene på kryss og tvers. Jeg er sikker på at vi får gjennomslag for den best mulige løsningen.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter