Nyheter

Flere flyktninger til Oslo vest i 2019

Kommunene skal bosette 5.350 flyktninger i år. I hovedstaden skal flere få hjem på vestkanten.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 235 kommuner om å bosette mennesker som har sluppet gjennom utlendingsforvaltningen med et positivt vedtak.

Flyktningene er fordelt på kommunene etter et sett nye kriterier som skal bidra til god integrering, ifølge IMDi. Hovedprinsippet er fortsatt spredt og styrt bosetting, som blant annet vil si at det skal bosettes flyktninger over hele landet.

LES MER: – Må snakke om innvandrere som lyktes

Til vest

Oslos rødgrønne byråd foreslo i 2017 å endre kriteriene for bosetting av flyktninger, slik at det er bydeler med færrest innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som bosetter flest. Endringen innebærer at mange av de nye flyktningene i år vil bli bosatt vest i Oslo.

Oslo tok imot 1.000 flyktninger i toppåret 2016, 850 i 2017 og 811 i 2015. I fjor tok kommunen imot 350 flyktninger, og man må helt tilbake til 2008 for å finne et år hvor det ble bosatt færre flyktninger enn det legges opp til i år. Den gang ble 240 flyktninger bosatt.

Totalt har Oslo kommune bosatt 3.861 flyktninger de siste fem årene.

Opprinnelig hadde byrådet planlagt for bosetting av 300 flyktninger i år, men IMDi ba Oslo om kun å bosette 250.

Kvote Kongo

Som følge av budsjettavtalen mellom de fire partiene som nå forhandler om regjeringsmakt, skal Norge i år ta imot 3.000 kvoteflyktninger. I et brev til Utlendingsdirektoratet opplyser Justisdepartementet at kvoten blir fordelt på fire hovedgrupper:

900 kongolesiske flyktninger i Uganda

750 syriske flyktninger i Libanon og inntil 250 syriske flyktninger i Jordan.

500 sørsudanske flyktninger i Etiopia.

450 flyktninger som evakueres fra Libya eller andre land i Nord-Afrika.

I tillegg kommer 150 åpne plasser og 60 medisinske plasser som telles mot delkvotene slik at totalen ikke overstiger 3.000.

Kvinner utsatt

Intervjuene av flyktninger som evakueres fra Libya, skal foretas i Romania. I retningslinjene fra Justisdepartementet heter det at utsatte kvinner er en prioritert gruppe. I tillegg skal familier med barn under 18 år prioriteres.

Overføringsflyktninger, ofte omtalt som kvoteflyktninger, er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg i, og som derfor kan tilbys bosetting i et tredje land.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter