Nyheter

Samler inn midler til rekrutteringsprosjekter selv

Kirkerådet deler ut én million kroner til rekrutteringsprosjekter. Frimodig kirke er ikke blant dem som får, men de tar saken i egne hender.

Seljord kyrkjelege fellesråd vil bruke tildelingen fra Kirkerådet til å spisse arbeidet de har gjort blant konfirmanter og ungdomsledere mot kirkelig utdanning.

Kirkerådet lyste i høst ut prosjektmidler til tiltak som fremmer rekruttering til kirkelige stillinger. 19. november ble tildelingen av midlene offentliggjort. Det var lyst ut én million kroner, og Kirkerådet fikk inn 69 søknader med samlet søknadssum på 8,3 millioner.

Av disse har tolv prosjekter fått midler til å fremme rekruttering til Den norske kirke. Blant disse er store institusjoner og organisasjoner som KFUK-KFUM, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høgskole og NLA Høgskolen.

Aleksander G. Gullaksen, prosjektleder for rekruttering i Kirkerådet, er veldig glad for at det har kommet så mange spennende søknader.

– Dette viser at det er engasjement for å jobbe mot rekruttering i Den norske kirke, sier han.

LES OGSÅ: – Vi må våge å utfordre folk til å gå inn i kirkelig tjeneste

Etablerte.

I tildelingen har Kirkerådet lagt vekt på prosjekter som blant annet bidrar til at flere søker og fullfører profesjonsstudier i teologi, samt bidrar til at kirken er en attraktiv arbeidsplass, forteller Gullaksen.

Prosjektene som har fått tildelt midler bærer i stor grad preg av å være allerede etablerte tiltak.

– Har dette vært bevisst eller har dere også vurdert helt ferske prosjekter?

De fleste tiltakene er nye og startes opp med disse midlene. Så er det enkelte prosjekter som bruker en allerede etablert plattform til å utvide rekrutteringsinnsatsen eller gjøre tiltaket enda mer rettet mot rekruttering. Jeg tror det er lurt at vi jobber på disse to måtene, og spent på å se resultatene fra prosjektene, svarer Gullaksen.

Samler penger selv.

Vårt Land skrev tidligere i høst at kirkenettverket Frimodig kirke var en av søkerne til Kirkerådets midler. De er imidlertid ikke blant de tolv som vil få penger til sine prosjekter.

– Man kan stille spørsmål ved hvorfor søknaden ikke nådde frem. Selv mener vi at vårt prosjekt er så viktig at vi har bestemt oss for å gå i gang med å samle inn penger selv for å realisere det. Det vil også gi en mer økonomisk langsiktighet og forutsigbarhet, sier Øivind Refvik, styremedlem i Frimodig kirke.

Han forteller at det er en del kristelige organisasjoner og miljøer med «et klassisk kristent syn» som vegrer seg for å rekruttere ungdom til kirkelig tjeneste, og det er disse Frimodig kirke ønsker å nå ut til.

– Vi ønsker å hjelpe teologistudentene til å sortere meningsmangfoldet de treffer på under studiene. Det er potensial for å rekruttere mange fra organisasjonene og mer konservative menigheter, sier Refvik.

LES OGSÅ: Vil hjelpe med å rekruttere prester

Lederprogram.

Seljord kyrkjelege fellesråd har fått en tiendedel av Kirkerådets midler til prosjektet sitt «Ønsket og Elsket» som startet opp i 2011. Prosjektet er et felles tiltak i Øvre Telemark prosti, der de driver lederprogram for ungdomsledere fra etter konfirmasjonsalder og oppover.

Ungdomsprest Petter Jakobsen, som er hovedansvarlig for prosjektet forteller at de har klart å samle ungdom fra større og mindre menigheter til å stå i et fellesskap av ungdom på tvers i prostiet.

– Dette gjør det mer attraktivt å fortsette i kirkens ungdomsarbeid også etter konfirmasjonstiden, forteller han.

Han vil ikke spekulere for mye i hvorfor de har blitt valgt, men i tildelingen står det blant annet at Kirkerådet har prioritert samarbeidsprosjekter, og «Ønsket og Elsket» har i flere år vært et samarbeidsprosjekt mellom mange menigheter i prostiet.

– Vi ønsker å videreutvikle arbeidet, og jobbe for at det skal bli naturlig, og en lav terskel for, å vurdere kirkelig utdanning og jobb når man i flere år har vært aktiv som ungdomsleder i kirka sitt arbeid. Midlene muliggjør å jobbe videre med dette.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter