Nyheter

Trossamfunn krever: Stans salg av krigsmateriell til Saudi-Arabia

Den norske kirke og flere andre trossamfunn stiller seg bak kravet om at Norge skal stanse all eksport av militært materiell til Saudi-Arabia.

– Mellomkirkelig Råd støtter kravet fra Amnesty med flere om å stanse all eksport av militært utstyr til krigførende land, sier generalsekretær Berit Hagen Agøy til NTB.

Rådet, som regnes som Kirkens «utenriksdepartement», vil også ha full gjennomgang av oljefondets investeringer i Saudi-Arabia og slutter opp om kampanjen for å få fondet til å trekke ut sine investeringer fra våpenprodusenter som forsyner de krigførende partene i Jemen.

Flere andre trossamfunn seg også bak kravet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener kontrollen med eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia er god og avviser derfor kravet om stans.

LES OGSÅ: Likvideringen setter søkelys på Jemen-krig

Høyst rimelig

Den katolske kirke mener også at Norge bør stanse eksporten av krigsmateriell til regimet i Riyadh.

– I lys av utviklingen i den senere tid, virker det høyst rimelig at vi stanser eksport av militært materiell til Saudi-Arabia, sier biskop Bernt I. Eidsvig til NTB.

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.

– Salg av utstyr av militær betydning til Saudi-Arabia er derfor problematisk sett fra vårt ståsted, sier han til NTB.

Undrende

– Saudi-Arabia bryter grovt med menneskerettighetene generelt og trosfrihet spesielt. Vi stiller oss derfor undrende til at dette ikke har fått større konsekvenser for Norges forhold til denne staten, sier Lothe.

– På generelt grunnlag deler vi derfor også de kritiske vurderingene som er gjort når det gjelder oljefondets involvering i Saudi-Arabia, sier Lothe.

LES OGSÅ: Kvinnelig aktivist truet med dødsstraff

Muslimsk støtte

Forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet, som også er sentral i Den Islamske Informasjonsforeningen (DIID), er enig.

– Jeg slutter meg helt til disse kravene. Presset må økes, sier han til NTB.

Saudi-Arabias drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi betegner Ghozlan som hårreisende.

– Alt tyder på at kronprins Mohammed bin Salman selv står bak, sier han.

Jobber mot

Kvekersamfunnet er også krystallklare og minner om at de helt siden stiftelsen på 1600-tallet har vært pasifister.

– Et generelt prinsipp er at våpeneksport er problematisk og noe vi jobber mot, alltid og til alle tider, sier Hanne Hognestad til NTB.

– Kvekeres holdning er først og fremst at konflikter må løses uten vold, og at det er av spesielt stor viktighet å jobbe for dette, legger hun til.

LES OGSÅ: Ny aktør i Midtøsten-spillet

Ikke et øyeblikk i tvil

Det Mosaiske Trossamfund har ikke som tradisjon å ta opp politiske spørsmål, understreker leder og forstander Ervin Kohn.

Han ønsker derfor ikke å ta stilling til Amnestys krav om stans i eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia og gjennomgang av oljefondets investeringer i landet.

– Men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at de fleste av våre medlemmer synes at konsekvensene for sivilbefolkningen i Jemen er helt forferdelige, sier Kohn til NTB.

Har knapt noe valg

Generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund er helt klar på at regjeringen bør stanse all eksport av militært utstyr til Saudi-Arabia.

– Bruddene på menneskerettighetene i dette landet gjør at vi knapt har et valg, sier han til NTB.

Enger reager også på at oljefondet har økt sine investeringer i landet med nærmere 75 prosent siden Mohammed bin Salman overtok som kronprins og de facto leder.

– Norge bør være i front av alle gode krefter som ønsker å vise motstand mot dette autoritære regimet, sier han.

LES OGSÅ: Ber Stortinget tette «dronehull»

Flere parti

Amnesty krever full stans i salg av militært materiell til Saudi-Arabia og får støtte fra Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt.

Hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Norsk-Folkehjelp og Redd Barna vil også ha stans.

©NTB

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter