Nyheter

KrFs valgkvaler

Fordi Rogalands helblå delegasjon kan avgjøre regjeringsvalget, er det nå knyttet spenning til om andre føler seg presset til å svare med samme mynt. Da kan intensjonen om representativitet ryke i flere fylker.

– Jeg er litt redd for at Rogalands delegater kan bli avgjørende på landsmøtet. Jeg tenkte på det i dag morges, det er ikke en heldig situasjon, sier fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF Beate Bondevik Lie.

På lørdag valgte Rogaland KrF å sende 15 blå, av totalt 16 delegater, til partiets ekstraordinære landsmøte om veivalg 2. november. Dette til tross for at omlag en tredjedel av årsmøtedelegatene ønsker et Ap/Sp-samarbeid. Det har fått flere til å reagere.

Lie frykter hvordan det kan slå ut hvis alle andre fylker sender representative delegasjoner, og at Rogalands delegasjon blir tungen på vekstskålen.

– Da kan de ha kuppet prosessen, sier hun.

For lite for sent

Fylkeslederen i Rogaland er ikke enig i det:

– Vi har ikke kuppet noen ting. Vi fulgte helt vanlige prosedyrer for hvordan vi velger delegater til landsmøtet, sier Oddny Helen Turøy.

Hvilken prosess ledelsen ønsker burde kommet tidligere og tydeligere, mener hun. Senest før lokallagene begynte med sine årsmøter.

– Det var ingen i ledelsen som kritiserte Sandnes da de valgte en helrød delegasjon til fylkesårsmøtet, sier Turøy.

Derfor synes hun tidspunktet for ledelsens reaksjoner er underlig. Mandag kveld, etter Vårt Land gikk i trykken, avholdt KrF et ekstraordinært landsstyremøte over telefon. Hensikten var å snakke om gjennomføring av delegatvalgene på fylkesårsmøtene.

– Jeg tror reaksjonene som er kommet er mer et uttrykk for frustrasjon over resultatet enn prosessen, sier hun.

Les også: Høyt spill for KrFs gunst

Ikke påvirket

I etterkant av Rogalands møte har Jan Arild Snoen i Minerva skrevet at «Problemet for KrF er at Rogaland fort kan danne mønster for de andre fylkene». Han tror at KrF kan fanges i et spillteoretisk dilemma der fylkeslag ikke tør å velge representative delegasjoner – i frykt for å tape det endelige veivalget.

I forrige uke sa fylkesleder i Oslo Espen Andreas Hasle til Vårt Land at han ønsket å sende en representativ delegasjon til landsmøtet. Han står fortsatt fast på det.

– Jeg tenker absolutt forsatt at vi bør sende en representativ delegasjon, sier Hasle.

Han mener at Turøy burde vært tydeligere overfor eget fylkesårsmøte om at en representativ delegasjon var ønskelig.

Les også: KrF-leder Knut Arild Hareide har gjort det klart at han ikke finner det naturlig å fortsette som partileder dersom partiet ikke følger hans råd

Fristelse

Lie er usikker på hvordan andre fylker blir påvirket, men sier at hun først og fremst er opptatt av å holde sitt eget fylke samlet.

– Vi har hele tiden hatt som utgangspunkt at vi ikke vil gjøre som Rogaland. Mitt ansvar er mitt eget fylke, og jeg må tenke hvordan vi best kan bevare vårt fylke som en enhet etter 2. november, sier Lie.

Det mener også fylkesleder i Trøndelag Jon Normann Tviberg.

– For å ivareta medlemmene våre og for at vi skal kunne se hverandre i øynene 3. november, er det viktig å sende en delegasjon som speiler bredden i fylket, sier han.

Etter årsmøtet i Rogaland på lørdag var han fristet til å svare med samme mynt. Men etter å ha tenkt over saken har han kommet fram til at det ikke er riktig.

Ikke bekymret

Brynjar Høidebraaten i Østfold ønsker verken å uttale seg om valget i Rogaland eller om hvorvidt presset vil øke for å gjøre som Rogaland.

En sondering i fylkesstyret i Østfold viste at det er «overveldende blått», ifølge fylkeslederen.

Høidebraaten er ikke bekymret for om de ulike fløyene i partiet skal klare å forsone seg med resultatet og leve sammen også etter det ekstraordinære landsmøtet.

– Nei, jeg er egentlig ikke det. Vi har en politikk og et verdigrunnlag som er så viktig for alle som er involvert i KrF. Jeg tror de fleste ikke har glemt at når avgjørelsen er tatt, må vi jobbe sammen for politikken vår.

Tar ikke kritikk

Turøy vil ikke legge seg opp i hvordan andre fylkesårsmøter bør gjennomføre sine avstemninger.

Men hun mener at prosessen i Rogaland er gjort etter de spilleregler som organisasjonen har vært enige om.

– Hvis vi skulle tatt kritikk på noe så måtte det vært for at vi brøt våre egen lover. Vi fulgt vanlige lover og regler, og de er laget for å stå seg stå seg i fredstid og krevende tider, sier Turøy.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter