Nyheter

KrF-toppene i nærkamp om klassiske verdier

(Noresund) Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad går inn i dramauke om veivalg med stikk motsatt fortelling om venstresiden og kristenverdier. Tilspisset etter blått sjokk fra vest.

Etter at Rogaland KrF skapte klar overvekt av høyrevennlige i pressens oversikt over delegater til KrFs skjebnelandsmøte, kommer nå fylkesårsmøter på løpende bånd. Hver delegat som velges er avgjørende for dramaet om KrF skal velge rødgrønne og kaste Erna Solberg – eller gå inn i regjeringen hennes.

For første gang var partileder Hareide og nestleder Ropstad i en holmgang åpen for media om retningsvalget under mandagskveldens møte i Buskerud KrF. Der fikk ønsket om å gå inn i rødgrønt samarbeid størst oppslutning. Det ble også resultatet i Hedmark og Finnmark.

Foran delegater på fylkesårsmøtet i Buskerud serverte Hareide og Ropstad helt forskjellige versjoner om hvordan samarbeid til venstre kan ramme kristne verdisaker.

– Ap har vært en hovedmotstander for oss, Men er de nå dette i 2018? Vi har inngått forlik om friskoler, stat og kirke og Ap løfter også ideelle aktører. Vi har tenkt på Ap som et avkristningsparti. Men det er ikke et riktig stempel i 2018, sa Hareide til forsamlingen.

Hareide la som i boken sin og landsstyretalen vekt på at SV har endret seg og i dag fremstår som en støttespiller i kampen for økt barnetrygd.

– Da det handlet om en plan for å få ned aborttallene, så var det de rødgrønne og ikke Høyre, Venstre og Frp som støttet oss.

LES OGSÅ: Valgkvaler i KrF-fylker

«Venstresiden vært hardest»

Men nettopp utfordringen som Ap og SV kan bli for flere av KrFs kjernefelt var tunge argumenter i motpolen Ropstads tale. Nestlederen tegnet et bilde av de to som alt annet enn medspillere for å ta vare på kristenarv og kjempe for livsvern.

– Nettopp når KrF løfter opp viktigheten av de kristne verdiene, så har jo konfliktene mot venstresiden vært som hardest. Ap og SV gått i bresjen for å svekke kristendommens plass i skole og barnehage. Og vi husker fortsatt den rødgrønne regjeringens kamp mot bordbønn og at Ap alltid ville bestemme om hvem som blir biskop og overstyre kirkens syn, sa Ropstad.

Ropstads triumfer

I sin liste over KrF-triumfer fra fem års forhandlingssamarbeid med høyresiden, inkluderte Ropstad blant annet stopp for tidlig ultralyd og støtten partiet fikk i striden om reservasjonsrett.

– Nei til tidlig ultralyd er en av de viktigste seirene vi har hatt, sa Ropstad.

Om reservasjonskampen sa han:

– Hvem kan egentlig glemme 8.mars-toget i 2014, der parolene var forsvar abortloven – nei til reservasjonsrett.

LES OGSÅ: Kaller Hareides argumentasjon for «underlig»

Dårlig rød hukommelse

Ropstad gjestet også signalene som statsminister Erna Solberg har gitt om endringer i abortloven. På spørsmål fra Vårt Land etterpå om slike markeringer nå er viktige kort i kampen hans for å vinne grasrota for Solberg-regjering, svarer han:

– Både i klimapolitikk og fattigdomskamp kan vi få gjennomslag på begge sider. Men i familiepolitikk og kampen mot sorteringssamfunnet er dette vanskeligere å få gehør fra venstresiden. Poenget mitt er at det på disse feltene er en forskjell.

– Du finner altså grunn til å minne velgerne om dette?

– Hukommelsen er alltid litt kort. Selv om Jonas Gahr Støre er mer positiv til kristen tro, så kjemper SV for et nøytralt samfunn. I resten av apparatet bak Støre er det ikke like positiv holdning til kristenverdier.

Hareide: Terningkast fem

Ved siden av fylkesårsmøtet i Buskerud var det mandag også valg av delegater i Hedmark og Finnmark. Hedmark valgte rød overvekt i delegasjonen. Før de nye fylkesmøtene hadde landsstyret telefonmøte etter at Rogaland KrF valgte en nær helblå delegasjon til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Da Ropstad og Hareide møtte pressen rett før fylkesårsmøtet startet, bekreftet de at det ikke blir gjort noen endringer i retningslinjene for delegatvalgene. De poengterte at ledelsen var samlet om dette.

– Men vi burde ha forberedt organisasjonen vår bedre på prosessen. Ut ifra hvor voldsomt dette er for partiet, så synes jeg vi har håndtert dette veldig bra. Under disse forutsetningene vil jeg gi oss selv et terningkast fem, sa Hareide.

LES OGSÅ: Sp vil i regjering med Ap og KrF

Splittet fylkesparti

Debatten etter de to nestledernes innledninger viste et splittet fylkesparti. Flere delegater fryktet at et samarbeid til venstre ville gi stort rom for SV som fløyparti. Mens andre sa «heia Hareide» og at partilederens fremstøt ga hele partiengasjementet et nytt liv.

– Vi må gjennomføre dette slik at vi kan være et samlet lag også etter landsmøtet. Andre utenfor skal ikke få legge føringer for denne prosessen. Om Kjell Ingolf vinner, kommer han ikke til å bli en «liten Venstre-mann» og jeg være en «Sp-mann» om det blir motsatt. Vi skal være et kristendemokratisk sentrumsparti uansett, sa Knut Arild Hareide.

Heia fra Brusletten

En av dem som ga tydelig støtte til Hareide var Norges første bistandsminister, Reidun Brusletten. Veteranen fra Hallingdal advarte mot at KrF overfor Solberg-regjeringen skal fortsette med «å dempe skadene».

– Er det dette vi skal drive med? Vi bør slippe den jobben. Det er den jobben vi virkelig har hatt, sa Brusletten.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter