Nyheter

Streiken avblåst - enighet mellom partene i kirkelig sektor

Halvannen time på overtid ble det enighet mellom de 12 fagforeningene som møtte KA til mekling hos Riksmekleren.

Tirsdag møttes 12 fagforeninger i kirkelig sektor, deriblant Presteforeningen, Fagforbundet, Musikernes Fellesforbund og Diakonforbundet, KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet hos Riksmekler Geir Engebretsen.

Meklingen startet klokken 10, og halv to natt til onsdag kom partene til enighet. Dermed blir det ingen streik i kirkelig sektor.

LES OGSÅ: Tør prestene egentlig å streike?

Lettet

– Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA i en pressemelding.

Unio KA representerte Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet i forhandlingene.

Uino KA melder at den nye tariffavtalen viderefører i store trekk de bestemmelsene som lå der fra før. De sier at det ikke var lønnskrav som gjorde at forhandlingene brøt sammen før sommeren.

– Det har vært viktig for oss å sikre arbeidstakerorganisasjonenes medvirkning på utviklingen av lønnssystemet i KA. Unios medlemsforbund ønsker partssamarbeid velkommen. Slike prosesser er avgjørende for gode og bærekraftige avtaler, sier Unios forhandlingsleder.

LES OGSÅ: Mulig kirkestreik vil ramme Oslo

Grunn til glede

– Det er grunn til å glede seg over at alle ansatte i kirken for første gang er omfattet av samme avtale, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA i en pressemelding.

– Med denne enigheten er vi kommet enda et skritt nærmere målet om et harmonisert avtaleverk for Den norske kirke
Om lag 7.500 personer har Den norske kirke som arbeidsplass. 1.200 prester og 400 administrativt ansatte hadde sitt ansettelsesforhold i staten fram til 1. januar 2017, da stat og kirke ble endelig skilt. Disse medarbeiderne er i dag ansatt i Kirkerådet (rettssubjektet Den norske kirke) og har fram til nå hatt en egen tilleggsavtale ved siden av Hovedtariffavtalen. Tilleggsavtalen avvikles i og med nattens enighet, og dermed har de tidligere statsansatte felles tariffavtale med de om lag 5.900 ansatte i de kirkelige fellesrådene.

Tariffoppgjøret har en lønnsramme på 2,8 prosent, tilsvarende frontfaget, offentlig sektor og andre sammenlignbare sektorer.

Forhandlingsresultatet går nå til uravstemning både på fagforeningene og på arbeidsgiversiden.
Ane Bamle Tjellaug

Ane Bamle Tjellaug

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter