Nyheter

Ny høring om objektsikring 22. oktober

Sp og KrF kan avgjøre mulig mistillit mot regjeringen. – Forklaringene til forsvarssjefen og statsministeren henger ikke i hop, sier Nils T. Bjørke.

– Det var flere spørsmål under høringen som særlig forsvarssjefen, forsvarsministeren og statsminister Erna Solberg (H) ikke kunne gå nærmere inn på. Det var utfordrende fordi vi hadde lest graderte dokumenter og ønsket svar. Vi fikk det ikke til å henge i hop, sier Senterpartiets medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Nils T. Bjørke, til Vårt Land.

Han understreker at det er helhetsinntrykket fra høringene som vil avgjøre om Sp vil komme med en eventuell kritikk eller mistillit mot regjeringen.

Beredskapsevnen sentral

– Riksrevisjonens rapport er kritisk. Men hva ministerne og forsvarssjefen sa om situasjonen i høringen speilet ikke det. Vi må grave dypere inn i det. Vi ønsker først og fremst å finne ut hva realiteten er. Beredskapsevnen blir sentral, og det handler både om kapasitet og sikring på ulike områder. Mer kan jeg ikke si, sier Bjørke.

Kontrollkomiteen på Stortinget gikk tirsdag enstemmig inn for en lukket høring om terrorsikring, dagen etter at Solberg og en rekke sittende og tidligere statsråder måtte forklare seg om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror og angrep.

LES OGSÅ: Sentrum i tenkeboksen om mistillit til regjeringen

Ydmykhet på vektskålen

I høringen mandag tok statsministeren og flere statsråder selvkritikk for at de ikke har gitt et riktig helhetsbilde av arbeidet med terrorsikringen av viktige bygg, installasjoner og infrastruktur.

Sp og KrF er i tenkeboksen om mulig mistillit mot regjeringen etter høringen. Dersom konklusjonen blir at regjeringen feilinformerte Stortinget kan det ende i et mistillitsforslag mot Solberg og regjeringen. Rødt og SV har varslet at de er åpne for å fremme et slikt forslag. Ap har ikke villet utelukke det.

Det blir også helhetsinntrykket som avgjør hvor KrF står, bekrefter partiets medlem i komiteen, Hans Fredrik Grøvan. Han mener regjeringen viste en ydmyk holdning i høringen mandag.

– Jeg sier ikke at ydmykhet er det eneste på vektskålen. Men det er viktig at regjeringen tydelig erkjenner og har erkjent en manglende kommunikasjon. Hadde de inntatt en annen posisjon ville saken vært mer alvorlig. Samtidig er dette den andre rapporten som konkluderer med en skarp kritikk av regjeringen. Det er ingen enkeltelementer som vil bidra til en endelig konklusjon, svarer Grøvan.

LES OGSÅ: Mener regjeringen sminket sannheten

Kommunikasjon

At det blir selve kommunikasjonen mellom de ulike partene som blir viktig i den lukkede høringen, er Grøvan enig i. Særlig den mellom Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet.

– Jeg ønsker svar på om POD har fremmet ønske om å få økonomiske midler for å få fortgang i sikringsarbeidet. Vi trenger innsyn i dette for å danne oss et samlet inntrykk av hvor hardt regjeringen har stått på for å nå målene i henhold til sikkerhetsloven når det gjelder objektsikring og grunnsikring, sier Grøvan.

Nye i høring

Det er ennå ikke klart hvem som må belage seg på møte i den lukkede høringen. Komitéleder og Ap-politiker Dag Terje Andersen har sagt at de fleste av dem som deltok under mandagens høringen, inkludert Solberg, må belage seg på å møte på nytt i den lukkede høringen. I tillegg til at det kan bli aktuelt å be Riksrevisjonen, samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, om å stille.

Det er Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring fra 5. juni i år som er bakgrunnen for Stortingets behandling. Rapporten viser situasjonen til og med utgangen av 2017, og avdekket svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. Deler av rapporten er gradert materiale.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter