Mandag er det klart for ny høring om Riksrevisjonens knusende rapport fra juni om regjeringens arbeid med å sikre viktige bygg og infrastruktur, som for eksempel vann- og elverk, mot terror og angrep. Statsminister Erna Solberg (H), tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer er innkalt til høringen.

Den nye og femte rapporten om objektsikring eller terrorsikring i Norge, konkluderer med det samme som rapporten fra 2016. Det er fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, som skulle vært ferdigstilt i 2015.

Les også: Avkreves ærlige svar om terrorsikring

– Graverende

Tidligere leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap), mener saken er unik i norsk parlamentarisk historie fordi Riksrevisjonen nok en gang konkluderer med det samme. Han mener det mest graverende med saken er at regjeringen ikke tar befolkningens sikkerhet på alvor.

– Spørsmålet som høringen og stortingsbehandlingen må finne ut av, er om regjeringen snakket fyllestgjørende og sant for ett år siden, og om det er riktig at situasjonen er «svært alvorlig», presiserer Kolberg, som har åtte år bak seg som leder for kontrollkomiteen fram til Stortinget konstituerte seg etter valget i 2017.

Les også: Rasler stadig med mistillit-sabelen

Målløse

Kontrollkomiteen holdt i løpet av fjoråret én åpen og én lukket høring om terrorsikringen. Under den åpne høringen sprikte forklaringene til Solberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård. Daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen var langt bedre enn rapporten tilsa.

Vi ble ganske målløse i fjor da vi forsto at regjeringen ikke hadde gjort det de sa at de skulle gjøre. Og jeg husker særdeles godt da tre ministere bedyret at veldig mye var gjort etter Riksrevisjonens første rapport. Dette har jeg tenkt mye på i etterkant, påpeker Kolberg.

– Angrer

Han sier han angrer for at han som komitéleder lot seg overbevise av forsikringene fra daværende forsvarsminister Søreide.

– Jeg kan huske fra behandlingen i Stortinget, at jeg ga uttrykk for at jeg lot meg overbevise av Søreide som kraftfullt sa at alt arbeid var satt i gang for å imøtekomme Riksrevisjonenes anbefalinger. Slik var det delvis i den lukkede og delvis i den åpne høringen. Jeg angrer jo i dag.

Dersom det var svakheter i Søreides uttalelser, burde andre representanter for regjeringen ha innrømmet det, mener Kolberg. Han slutter seg til komitémedlem Hans Fredrik Grøvans (KrF) karakteristikk om at Solberg «sminket» sikkerhetssituasjonen før valget i fjor.

– Et solid sminkeskrin

Kontrollkomiteen har i forkant av høringen mandag bedt om innsyn i kommunikasjonen mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet (POD) om fremdriften i sikringsarbeidet. En viktig årsak er Solbergs og Humlegårds forklaringer fra høringene i fjor.

SVs medlem i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til Vårt Land at han sitter med et inntrykk av at Søreide og Solberg har pyntet på situasjonen.

– De har sminket for å skjule en langt verre og mer alvorlig tilstand. Det er en tildekking av den faktiske situasjonen, av virkeligheten. Forsvaret og politiet ligger langt etter med å tilfredsstille kravene i sikkerhetsloven, objektsikringsforskriften og instruksen om sikringsstyrker. Dersom man sammenligner den åpne høringen med riksrevisjonens rapport, finner man et solid sminkeskrin, sier Fylkesnes.

Oppriktige

Nils T. Bjørke, Sps medlem i kontrollkomiteen, sier at alt han har sett av dokumenter hittil underbygger konklusjonen til Riksrevisjonen.

– Regjeringen hevder at alt er på plass, men jeg synes det er vanskelig å tro på. Det viktigste nå er å gjennomføre høringen, at komiteen får oppriktige svar og at regjeringen tar dette på alvor og ikke forsøker med nye bortforklaringer. Slik kan vi komme oss videre, sier Bjørke.

Han uttalte til NTB tidligere denne uken at han hemmeligstemplede dokumenter gir et inntrykk av at regjeringen har vært mer opptatt av sentralisering og reform av politiet enn terrorsikring.

Det er ennå ikke avklart når den skriftlige innstillingen etter mandagens høring kommer. Komiteen tar stilling til hvorvidt det også blir en lukket høring, etter høringen mandag. Selve behandlingen av saken skjer etter at Stortinget åpner i oktober.