Nyheter

Parkerer verdikampene

Miljøpartiets delegater sto nærmest i kø for å debattere plast og statlig narkoomsetning. Men vanskelige uttalelser om bioteknologi, dødshjelp og sosial kontroll ble vraket.

En resolusjon om assistert befruktning og bioteknologi var på forhånd blinket ut som ett av fem store tema under landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDG). Men saken ble stemt ut få timer etter møtestart, da uttalelser skulle siles.

– Mange delegater var opptatt av å unngå tema som kunne splitte. Det er dumt. Bioteknologi er et tema Stortinget behandler tirsdag. Nå har vi egentlig ikke gitt MDG noen stemme i den debatten, sier Daria Maria Johnsen, leder for MDGs bystyregruppe i Stavanger.

Hun sto bak skissene om bioteknologi. Delegatene stemte heller inn drøfting av klassiske miljøtema: Forby plast – og tiltak for grønne arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Splittende narko-oppgjør i Miljøpartiet

Stemte ut

Gjennom den omstendelige silingen av tema åpningsdagen krympet MDG hele 54 tema til fem. Underveis falt eksempelvis uttalelser om å utrede aktiv dødshjelp, tiltak mot sosial kontroll, aldersgrense for rituell omskjæring og krigen i Syria ut.

Også et forslag om å opprette et eget «politisk etisk råd» – nettopp for å forberede verdidebatter bedre og gjøre dem mer tilgjengelige – ble også stemt ut. Forslaget ble sendt på tur videre i MDG-systemet til partiets landsstyre. Men der kan saken gjenoppstå etter hvert.

Redde?

Menyen om bioteknologi som landsmøtet vraket, handlet om assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi – alt blant de store temaene som Stortinget skal avklare tirsdag.

– Er MDG-ere redde for å drøfte splittende tema om bioteknologi?

– Nei, er det noen som tør ta opp vanskelige tema så er det gjerne oss. Egentlig er det ikke frykt for å drøfte etikksaker, svarer forslagsstiller Johnsen.

Men MDGs tillitsfolk er splittet om hvor sterkt partiet bør involvere seg i verdispørsmål som ikke er direkte koblet til miljøsaker. Mange som Vårt Land snakket med i helgen gir uttrykk for tanker som nyvalgt talsperson Arild Hermstad kom med i Vårt Land lørdag:

– Grønn politikk forener i MDG. Jeg tror ikke MDG trenger tydelige posisjoner i disse andre verdispørsmålene, sa Hermstad.

LES OGSÅ: Hansson-avskjed med varsko og spark

Etisk nyskapning

Verktøyet som noen håper kan styrke verdidebattene innad i MDG er å få opprettet et eget politisk, etisk råd. Den planen skal MDGs landsstyre jobbe videre med – og rådet kan bli en partipolitisk nyvinning i Norge.

I forkant av tunge, etisk avgjørelser tenkes et slikt råd tenkt å bidra til refleksjon i MDG ved krevende debatter. Nettopp fordi landsmøter er så presset på taletid at de ikke alltid er «egnet når store etiske spørsmål skal avgjøres».

– Den enorme, teknologiske utviklingen som pågår vil kreve stadig nye etiske veivalg som utfordrer vår grønne politikk. Noen eksempler er: Eggdonasjon, forskning på befruktede egg, surrogati, aktiv dødshjelp, heter det i forslaget.

LES OGSÅ: Ny talsmann vi skape et grønt folkeparti

Profil-støtte

Ernst-Modest Herdieckerhoff – prest i det sivile, men nå i posisjon som MDGs varaordfører i Lørenskog – støtter et slikt nytt etisk råd.

– Vi kan ikke ha nok av etiske refleksjoner på ting man gjør i politikken, sier han.

MDG-profilen Rasmus Hansson er i gruppen som har foreslått et nytt etisk råd i partiet.

– Særlig innenfor bioteknologi og elektronisk informasjonsinnhenting står vi som lite parti overfor grenseoverskridende vurderinger. Vi har mistet Bibelen som kriterium, vi har mistet biologien som kriterium – politikere trenger nye kriterier når vi står overfor etiske utfordringer, sier han.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter