Nyheter

Stopper ikke Israel-boikotter

Trondheim og Tromsø har ­vedtatt boikott av israelske varer produsert på Vestbredden. Ikke noe vi kan hindre, melder Utenriksdepartementet.

Etter å ha behandlet kommunale innkjøpsboikotter i halvannet år, har Utenriksdepartementet konkludert: Regjeringen kan ikke hindre slike vedtak, men de er ikke tjenlige.

– Kommunal anskaffelsesboikott rettet mot varer og tjenester produsert i bosettinger på okkupert område strider ikke mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i et brev til Fylkesmannen i Troms, som har vurdert vedtaket i Tromsø etter at Høyre, Frp og KrF klaget det inn for fylkesmannen.

Selv om Solberg-regjeringen ikke kan stoppe lokalpolitikere i å vedta flere kommunale boikotter, har UD en sterk appell om å la være:

– Regjeringen mener likevel at et slikt vedtak er lite tjenlig og noe vi ikke tilråder. Regjeringen ser ikke boikott som et hensiktsmessig virkemiddel for å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne, skriver statssekretær Halvorsen videre i brevet.

LES MER Sjekker om boikott er lovlig

Avvist

Viljen til å vedta kommunale boikotter av varer og tjenester produsert i israelske bosetteringer på Vestbredden, er sterk i mange kommunestyrer.

I april ble følgende forslag fra SV i Bergen avvist av bystyreflertallet:

«Bergen bystyre viser til at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Bergen kommunes etiske retningslinjer. Bystyret vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.»

SV fremmet også følgende oppfordring:

«Bystyret oppfordrer Bergen kommunes innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte områder. Bystyret oppfordrer også andre kommunestyrer og Stortinget til å vedta handelsboikott av varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner.»

Først ute

Det hele startet i Trondheim i november 2016. Da samlet flertallet i bystyre seg om dette forslaget:

«På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område.»

Måneden etter fulgte flertallet i kommunestyre i Tromsø opp og vedtok en tilsvarende lokal boikott av israelske varer og tjenester fra Vestbredden.

I ettertid har kommunestyrene i både Moss, Bodø og Kristiansand avvist å fatte slike boikottvedtak. I Arendal satte de boikotten på vent; de ønsket å få vite hva Utenriksdepartementet mener.

LES MER Trakk boikott etter UD-press

Lovligheten

Etter vedtakene i Trondheim og Tromsø varslet daværende utenriksminister Børge Brende (H) at han ville sjekke lovligheten av de kommunale vedtakene.

– Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine inter­nasjonale forpliktelser, herunder på handelsrettens område.­ På bakgrunn av foreliggende infor­masjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, skrev Brende i et brev til Stortinget høsten 2016.

Strider

Selv om UD konkluderer med at lokale boikottvedtak ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser, har departementet ikke «vurdert hvorvidt en kommunal anskaffelsesboikott vil kunne stride med den nasjonale anskaffelseslovgivningen, da dette hører til i Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde».

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter