Nyheter

Wara firer ikke om «dødsgebyr»

Fersk justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) viker ikke en tomme i kampen for å innføre gebyr på skifteattester. Sp reagerer sterkt. I høringsprosess er forslaget slaktet.

– Dette fraråder vi, er dommen fra instansene i høringen.

– Helt smålig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om den siste utviklingen i saken om å innføre det som kalles et gebyr på død.

Senterpartiet har fremmet stortingsforslag om å stanse Justisdepartementets planer om gebyret på 1130 kroner for en skifteattest. I slutten av forrige uke mottok Vedum et brev fra justisministeren.

LES OGSÅ: Krever gebyr på døden

Tydelige meldinger

Waras meldinger om gebyret var svært tydelige:

• «Etter min mening er det rimelig at det betales et gebyr som svarer til utgiftene det offentlige påføres (...) ressursbruken forbundet med utstedelse er ikke ubetydelig».

• Han kunne ikke se noen avgjørende argumenter mot gebyrene – «ei heller at de vil være særlig urimelige».

Til slutt kommer budskapet som får Sp til å se rødt:

Wara minner om Perspektivmeldingen, og at «handlingsrommet i finanspolitikken ligger an til å bli mer begrenset». Det handler om «hvordan offentlig tjenesteyting bør finansieres i fremtiden».

Sp fortørnet

Dermed setter Wara kurs for innføring.

– Ja, dette er rene ord for pengene. Og det er smålig og trist. Penger til statskassen skal altså hentes inn med gebyrer til dem som har lite og sørger over å ha mistet noen. Samtidig finansierer regjeringen skattekutt for de rike, sier Vedum.

Sp-lederen sier han hadde forventet en mer imøtekommende justisminister etter alle protestene mot gebyrforslaget.

– I stedet rykker han ut i fullt forsvar, for altså å sikre velferdsstaten. Det er rart når samme regjering har gitt landets 50 rikeste én milliard i skattelettelser over tre år.

LES OGSÅ: Ampert under debatten om «dødsgebyr»

KrF-drama?

Den blågrønne regjeringen risikerer nå full konfrontasjon med Stortinget. Vårt Land skrev tidlig i mars at det var stortingsflertall mot gebyret: KrF var alt mot – og i mars landet Ap på det samme.

Dermed kan regjeringen bli instruert til å droppe saken – om den ikke tvinger budsjettpartner KrF i kne. KrF har nemlig signert budsjettavtale med regjeringen.

– KrF må huske at de har folket i ryggen, sier Vedum.

Rotevatn-forsvar

Statssekretær i Justisdepartementet, Venstres Sveinung Rotevatn, utdyper departementets syn og sier at årsaken til gebyret er «trange offentlige budsjetter fremover».

– Ja, regjeringen kommer til å gå videre med gebyrforslaget, bekrefter han overfor Vårt Land.

– Det er en måte å sikre at vi opprettholder en bærekraftig velferdsstat på at man i større grad betaler for en del tjenester fra det offentlige. Det er eksempelvis kostnadene ved et skifte, forklarer Rotevatn.

LES OGSÅ: Dødsstøyt for «dødsgebyret»

Varsko og slakt

En høring om «dødsgebyret» er nylig avsluttet. Vårt Land har gått igjennom høringssvarene, og disse er lite lystelig lesning for regjeringen.

Kun én instans slutter seg til gebyrforslaget. Resten advarer – og en rekke instanser slakter fremstøtet.

«Ikke på greip»

Det gjelder ikke minst de som skal gjøre innkrevingsjobben: Tingrettene rundt om i landet.

– Slik Alta tingrett ser det, henger dette ikke på greip. Innføringen av disse gebyrer vil medføre at allerede hardt pressede domstoler belastes yterligere, skriver eksempelvis tingretten i Alta.

Advokatforeningen mener gebyret vil ramme de svakeste «på et svært sårbart tidspunkt». Den norske dommerforening tror gebyr på skifteattest kan bidra til at også «banker og andre private instanser» vil kreve betaling for «ekstraarbeid i forbindelse med dødsfallet».

Skatteoppkreveren i Egersund mener signalet vil være at «man gir lettelser til de som arver betydelige midler, men krever gebyr fra de som har lite og arver intet».

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter