Nyheter

Advokat ber om økt bruk av alarm

Høyesterett mener «inngrepet i form av elektronisk kontroll er forholdsmessig». Bruk det mer, ber bistandsadvokatleder.

Tingretten «fant bevist at A hadde slått og sparket henne i hodet, og at hun også ble utsatt for kvelertak». Mannen og kvinnen hadde vært kjærester og samboere, men forholdet var turbulent.

I tingretten ble han dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og idømt kontaktforbud i fem år, for domstolen kom til at det var «uforholdsmessig å idømme kontaktforbud med elektronisk kontroll», altså omvendt voldsalarm.

Men i en ny dom ble han domfelt for brudd på besøksforbudet, og ble derfor «ilagt kontaktforbud med elektronisk kontroll og gjennom det pålagt å holde seg utenfor en nærmere angitt forbudssone». Denne ble satt til «det aller meste av Østfold og betydelige deler av Akershus», og perioden ble ett år.

LES MER: Barn tvinges til å leve i skjul

Vern

Mannen anket begge dommene og ileggelsen av omvendt voldsalarm til lagmannsretten, som opprettholdt avgjørelsene. Da valgte mannen å anke bruken av omvendt voldsalarm til Høyesterett.

I en fersk dom sier Norges høyeste domstol at inngrepet hadde tilstrekkelig hjemmel, og at det både var nødvendig og forholdsmessig:

«De ulemper som forbudet innebærer for A, må veies opp mot behovet for vern av B», sier dommen som var enstemmig.

Plikt

Advokat Hege Salomon er en av landets fremste bistandsadvokater, og leder også utvalget for bistandsadvokater i Advokatforeningen. Hun har en klar oppfordring om å gjøre mer bruk av omvendt voldsalarm, som har to adressater: påtalemyndigheten – og kollegene som blir oppnevnt som bistandsadvokater. Til Advokatbladet sier Salomon:

– Både politijurister og bistandsadvokater bør i mye større utstrekning være bevisste på muligheten. Bistandsadvokater har en plikt til å følge med på om det kan være aktuelt i den enkelte sak.

LES MER Trist bilde av vold mot eldre

Hemmelig

Salomon sier det er fornærmede som skal leve trygt og normalt etter en rettssak.

– Det er ikke fornærmede som skal ta forholdsregler for hvor hun kan bevege seg og hva hun skal gjøre.

Likevel understreker advokat Salomon at i de alvorligste sakene, der voldsofferet bor på sperret adresse, er ikke omvendt voldsalarm den beste løsningen. For det blir umulig å trekke opp en forbudssone uten at den domfelte får vite hvor vedkommende bor.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter