Nyheter

Forsker: Alt du vet om Paulus er feil

Arvesynd, frelse ved tro alene og evig fortapelse – alt er et resultat av Paulus-tolkninger uten dekning i paulinsk teologi, mener teologen David Bentley Hart. Norske bibelforskere gir ham langt på vei rett.

– Det er skapt et inntrykk av Paulus' teologi som er så fremmed for hans faktiske begrepsverden at den virkelige Paulus omtrent ikke finnes i kristnes bevissthet, tordner den ortodokse teologen David Bentley Hart

Han er så misfornøyd med oversetternes behandling av urkirkens fremste teolog at han har laget sin egen oversettelse. I en artikkel i nett-tidskriftet Aeon avviser han dogmer om arvesynd og frelse ved tro alene som rene oversettelsesfeil. Andre tradisjonelle kristne forestillinger, som evig pine i helvete, mener han er urettmessig er tillagt Paulus.

Forvandling

– Det er sant at Paulus tar opp spørsmål om rettferdighet, og hevder at denne bare er tilgjengelig gjennom troens dyd, men for Paulus handler tro – pistis – om lydighet mot Gud og kjærlighet til hverandre. De gjerningene han mener ikke fører til frelse er den rituelle overholdelsen av moseloven, som omskjærelse og kosher-spiseregler, hevder Bentley Hart.

Ifølge Hart er imidlertid disse temaene ikke viktige for Paulus. Han mener apostelen er mer opptatt av at Jesus allerede har vunnet kampen mot det onde, og at skapningen snart vil bli forvandlet til Guds rike – en evighet der kjøtt, blod og sjel blir erstattet av et åndelig legeme utenfor dødens makt.

LES OGSÅ: – Sunnier har ikke teologisk dekning for å ikke anerkjenne shiaer

Konfesjonell lesning

– Bentley Hart har et godt poeng, mener Morten Klepp Beckmann, som før jul tok sin doktorgrad i bibelvitenskap ved Universitetet i Agder. Han har forsket på hvordan teologi styrer Bibelselskapets bibeloversettelser 1959-2011.

– Hart har nok rett i at den konfesjonelle teologien – som eksempel den protestantiske Paulus-forståelsen i Norge – ofte har styrt oversettelsen av sentrale Paulus-tekster, sier han.

Han nevner Romerbrevet 3, 22 som i 2011-oversettelsen av Bibelen lyder slik: «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell».

– Kildeteksten sier ikke eksplisitt at rettferdigheten gis ved troen på Jesus Kristus. Kildeteksten er åpen for flere fortolkninger, sier Klepp Beckmann.

– Hva betyr slike korrektiv som Bentley Hart kommer med?

– Det er åpenbart nødvendig. Bibelleseren forstår oversettelsen som selve Bibelen, Bentley Hart gir en nyttig påminnelse om at kildeteksten kan være mer åpen for fortolkning enn det som blir presentert i selve oversettelsen. Bibeloversettelser som ivaretar kildetekstens meningspotensial gir bibelleseren mer makt og myndighet som fortolker av teksten, sier Morten Beckmann.

LES OGSÅ: Paulus stemt ut som teolog

Kompleks

– Det ligger en oppfordring hos Bentley Hart til å behandle skrifter på en mer teologisk kompleks måte, sier Runesson, Paulus-ekspert ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

– Han sier at Paulus ikke snakker om et helvete?

– Dette kan opprøre noen. Det høres ut som om Paulus ikke mener at det finnes en dobbel utgang av livet. Det har han ikke støtte for i teksten. Derimot er det tvilsomt om Paulus har forestillinger om et helvete med evig pine, sier Runesson.

Deler kritikk

Karl Olav Sandnes er glad for at det kommer slike utfordringer som fra Hart. Teologen ved Det teologiske menighetsfakultet sier at Paulus «lett blir lest inn i kristne tradisjoner».

– Han har rett i at Paulus ofte tolkes inn i en teologi som vi finner blant de som sverger til den apostoliske trosbekjennelse. Det følger ofte et mønster som ikke er hentet fra Paulus, og denne kritikken deler jeg, sier Sandnes.

Men han er uenig i Harts påstand om at mennesker ikke er født skyldige for Gud.

– Derimot har Paulus et perspektiv, der synden tolkes som en makt mennesker settes fri fra, som ikke er så tydelig i vår forkynnelse. Det utfordrer vår lutherske tradisjon om at vi er rettferdiggjorte syndere. Hart poengterer at å tro på Kristus er å bli fornyet. Synden kan bekjempes. Dette er fremmed i vår tradisjon. Det har Hart rett i, sier han.

LES OGSÅ: Saudi-Arabias oljeeventyr gjorde teologi til en global fare

Innlesing

Det skjer også noe med en tekst når den blir en del av en del av en større samling, slik Paulus sine skrifter har blitt kanonisert i Bibelen.

– Det fører til harmoniserende lesning av Paulus. Man leser inn ting hos ham som man finner hos andre forfattere i Bibelen. Det er en reell fare. Derfor lærer jeg mine studenter at de må lese skriftene fra hverandre, sier Karl Olav Sandnes.

Les mer om mer disse temaene:

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter