Nyheter

Vil styrke gründerkallet

Laget og Hellig hverdag går sammen om dobbelkonferanse for å nå ut til BI-studentene.

Den ene handler om å ha troen med seg i studiehverdagen. Den andre handler om å ha troen med seg i arbeidslivet. I februar slås Studentforum og Hellig hverdag sammen. Det vil si: De beholder hvert sitt navn, men arrangeres på samme sted, med samme program, samtidig.

– Vi ser at vi har den samme grunntanken, sier Karl-Johan Kjøde, som leder den kristne studentorganisasjonen Laget, som arrangerer Studentforum.

– For oss er dette enkelt og greit et taktisk grep for å nå yngre, og få koblet studenter med voksne veiledere, sier Anders Torvill Bjorvand, som arrangerer Hellig hverdag.

Kall

Som leder av Oase Business og datafirmaet Kommunion, som lager datasystemer for organisasjoner og menigheter, tok Bjorvand initiativ til Hellig hverdag i 2016. Målet er å drøfte hvordan kristen tro og menneskelig produktivitet kan ses i lys av hverandre:

– Hva betyr det å være menneske? Hva betyr det når Gud i 1. Mosebok kaller oss til å legge jorden under oss? Det må bety at vi kristne utfordres til å bidra til å skape gode samfunn, sa han til Vårt Land da konferansen først ble arrangert.

Nå som de to konferansene går sammen, skriver arrangørene i en felles pressemelding at de «ønsker å utruste kristne til å tenke om troen sin som en ressurs inn i studie- og yrkesliv, og dermed tiltale utfordringene rundt privatiseringen av troslivet».

Tradisjon

Teolog og historiker Nils Ivar Agøy ser dobbelkonferansen som en reaksjon på samfunnets sekularisering.

– Mange opplever at det å stå fram som kristen er mindre selvsagt og mer problematisk enn før. Da trenger folk inspirasjon og bekreftelse.

Dobbelkonferansen er en av flere kristne initiativer som løfter frem koblingen mellom kristne menneskers tro, og deres virke i den verdslige verden. Felles for mange av disse er at de løfter frem arven etter Hans Nielsen Hauge: De siste årene har kristne næringslivsledere møtes på Hauge-seminaret i Fosnavåg på Sunnmøre. Og på den kristne NLA Høgskolen i Oslo kan unge blåruss gå videre til studier i økonomi og administrasjon «inspirert av arven etter den norske gründeren».

Anders Torvill Bjorvand nøler ikke med å sette dobbelkonferansen i februar i en slik kontekst.

– Vi er rett og slett forankret i en luthersk kallsetikk. Og i en haugiansk tradisjon, hvor vi prøver å tenke på det åndelige fellesskapet, og på at arbeidet er ønsket av Gud, og noe Gud ønsker å ta del i.

– Ser du utfordringer med å koble tro og med arbeids- eller næringsvirksomhet?

– Jeg ser flere muligheter enn utfordringer. Men det kan ikke bli slik at vi starter kristne bedrifter som bare jobber med kristne. Vi må ikke ende opp som en kristen getto, men være lys og salt – som gir skjønnhet og kraft til den verden vi lever i.

Merkantilt

Både Hellig hverdag og Studentforum henvender seg til mennesker på tvers av alle fagfelt. Likevel har begge arrangørene en særlig interesse av å tiltrekke seg de næringslivsorienterte.

– Vi vil ruste oss til å bli mer relevante for studenter ved BI og NHH som ønsker å påvirke samfunnet gjennom gründervirksomhet, sier Kjøde. Han legger til at den kristne studentorganisasjonen tradisjonelt sett har stått sterkest blant realistene – altså studenter på studieretninger som fysikk og matematikk, og svakere blant samfunnsvitere og studenter innen humaniora og økonomi.

Anders Torvill Bjorvand i Hellig hverdag mener kristne miljøer tradisjonelt sett ikke har vært gode nok til å verdsette de kristne bedriftsledernes kompetanse.

– Jeg vokste opp på bedehuset, hvor en enten var bonde eller lærer. Nede i gata var pinsemenigheten, hvor de jobbet på fabrikken. Visse yrker har vært forbundet med visse deler av kristenheten. Men jeg synes ikke vi har vært gode nok til å verdsette næringslivslederne, annet enn som menighetens kassere. Ressursene de representerer har vært underkommunisert, mer enn noe annen yrkesgruppe.

Rødt/blått

Selv om dobbelkonferansen føyer seg inn i rekken av initiativer som vektlegger at kristne kan påvirke samfunnet gjennom næringsvirksomhet, tror ikke Nils Ivar Agøy tendensen er at norsk kristenliv blir blåere.

– Nei, det aner meg nok heller at det heller har blitt rødere, for eksempel i form av at slikt som sosialpolitikk, miljøsaker og bistandsengasjement har fått mer gjennomslag. Men det kan også være at det kristne landskapet har blitt mer polarisert, sier Agøy.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter