Nyheter

Analyse: Intet ettervalgskjelv

ANALYSE: Arbeiderpartiets personstrid og selvransakelse etter valget har ikke skremt velgerne vekk.

Vår andre meningsmåling etter valget demper rystelsene som valgresultatet utsatte enkelte partier for. Valgtaperne KrF og Ap fortsatte å miste velgere i vår septembermåling, men justerer seg nå tilbake til valgnivået. Valgvinnerne Sp og SV hadde fortsatt framgangsvind i seilene i september, men nå er den borte.

Arbeiderpartiet har hatt en turbulent periode etter valget, med selvransakelse om hva som gikk galt og tilløp til personstrid, særlig om nestleder Trond Giske. Slike ting slår ofte negativt ut hos velgerne. Men partiet går fram 1,6 prosentpoeng fra september, noe som gir 26,5 prosent oppslutning. Det er fortsatt 0,9 prosentpoeng under valgresultatet. Men velgerflukten ser ut til å være stanset. Og Ap er eneste parti som har et potensial av nye velgere som vurderer partiet.

Usikkert i sentrum.

Noe av det samme gjelder Kristelig Folkeparti. Der har man både måttet bearbeide hva som gikk galt og håndtere intern uenighet om veien videre. Men mens de rett etter valget fikk katastrofetallet 3,2 på vår måling, er de nå tilbake på valgresultatet - altså en framgang på 0,9 prosent fra forrige måling. Velgerne har dermed ikke reagert negativt på at KrF har bestemt seg for å stå utenfor Erna Solbergs regjering.

Venstre ser ut til å orientere seg motsatt vei - inn i regjeringen. Det er det uenighet om innad i partiet. Men det ser ikke ut til å bekymre velgerne. Venstre får en liten framgang fra forrige måling, og legger seg et halvt prosentpoeng over valgresultatet med 4,9 prosent.

KrF og Venstre sliter likevel med forholdsvis mange usikre velgere.

LES MER: Vekst for KrF 

Vinnervind avtar.

Sosialistisk Venstreparti suste videre oppover de første ukene etter valget, og fikk 7,3 prosent oppslutning på septembermålingen. Nå synker de tilbake til 6,5 prosent. Men det er fortsatt et halvt prosentpoeng over valgresultatet.

Samme tendens ser vi for Senterpartiet, som i september var helt oppe i 11,3 prosent. De går nå tilbake 0,6 prosentpoeng, men ligger fortsatt over valgresultatet med en oppslutning på 10,7 prosent i vår oktobermåling.

Fremskrittspartiet var også en valgvinner. Men det slo ikke ut i økt oppslutning i september, og denne måneden går de litt tilbake, til 13,7 prosent. Det er 1,5 prosentpoeng bak valgresultatet. Det er likevel for lite til at man kan lese noe virkelig tilbakeslag inn i tallene. Skuffelse over statsbudsjettet hos Frp-velgere kan likevel avleses som et mulig utslag.

Erna Solbergs parti har også en liten framgang fra både valget og septembermålingen. Hovedinntrykket er likevel at Høyres oppslutning er stabil, med en velgerlojalitet på hele 92,2 prosent.

Miljøpartiet De Grønne går litt fram og Rødt litt tilbake fra septembermålingen. Begge ender på 3,2 prosent.

Flertall for Solberg.

Hvis denne målingen hadde vært stortingsvalg, ville mandatfordelingen vært Ap 49, H 46, Frp 24, Sp 19, SV 12, V 9, KrF 7, Rødt 2 og MDG 1. Det betyr at det fortsatt er et knapt flertall på 86 mandater som gir Erna Solberg regjeringsgrunnlag.

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter