Nyheter

Drøyer med ny trospolitikk

Det blir ingen ny lov om tros- og livssynsfinansiering før etter valget. – Regjeringen prioriterer ikke feltet, mener Aps talskvinne

– Jeg har lenge forstått det slik at dette var rett rundt hjørnet. Det er ganske oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har prioritert dette feltet mer. Det er tydelig at de synes andre ting er viktigere. Det er synd for Den norske kirke 
og hele tros- og livssynsfeltet, sier Arbeiderpartiets talskvinne, Tone Merete Sønsterud.

Regjeringen har for tiden to store prosjekt som berører Tros- og Livssyns-Norge. De skal lage en helhetlig lov for alle tros- og livssynssamfunn samtidig som de arbeider med en stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynspolitikk. Flere kilder Vårt Land har snakket med, forventet at både loven og stortingsmeldingen ville bli presentert i 
vår.

Etterlysning

Allerede i februar etterlyste Sønsterud rapport om lovarbeidet. Kulturministeren svarte da at intensjonen var å sende ut loven på høring før sommeren.

Nå får Vårt Land bekreftet at høringen ikke vil komme før til høsten.

– Allerede da vi behandlet kirke-
loven og frikoblingen mellom stat og kirke ble vi lovet at finansieringen av tros- og livssynssamfunn skulle behandles i egen lov. Da er det oppsiktsvekkende at det ikke blir prioritert høyere, sier Sønsterud.

Revisjon av finansieringen til tros- og livssynssamfunn er det mest kontroversielle i den nye loven.

Opp av skuffen

Parallelt med nytt lovverk, arbeider regjeringen også med en stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynpolitikk. I praksis handler det om å ta innstillingen fra Stålsett-utvalget, «Det livssynsåpne samfunn», opp fra skuffen. Stålsett-rapporten fra 2013 behandlet en rekke spørsmål som kirkelig eller nøytral vigsel, hijab i politiet, livssynsnøytrale rom, religiøs reservasjon og skolegudstjenester. Tanken med utredningen var at den skulle være grunnmur for en stortingsmelding – den regjeringen nå har startet på.

Fra Kulturdepartementet får Vårt Land opplyst at stortingsmeldingen er ventet i 2018/2019. Kulturminister Helleland bekrefter overfor Vårt Land at meldingen skal komme i 2018.

I tillegg til regjeringens tidsbruk, er Aps Sønsterud også misfornøyd med hvordan hun som stortingspolitiker er blitt involvert i arbeidet med lov og melding.

– Vi stortingspolitikere er ikke blitt involvert som vi ble forespeilet. Det eneste jeg har gjort er å stille spørsmål i Stortinget, sier Sønsterud.

– Stå på!

Startskuddet for stortingsmeldingen kom da Venstre fremmet et forslag i Stortinget i 2015. Kulturminister Helleland hev seg på og støttet forslaget, til slutt bestemte et enstemmig Storting at de ville ha ny livssynsmelding.

– Vi var innstilt på at det kunne ta tid, men jeg hadde håpet at meldingen ville kommet i løpet av våren. Det viktigste er uansett at vi får en samlet melding slik at tros- og livssynspolitikken ikke blir diktert av enkeltsaker, sier Iselin Nybø, som var en av Venstres forslagsstillere.

Hun skulle helst sett at en stortingsmelding var på plass før det ble et skille mellom stat og kirke.

– Så det er ingen grunn til å slappe av. Jeg forventer at statsråden står på litt, sier Nybø.

– Omfattende

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviser at hun har brutt noen løfter når det gjelder tidsbruk.

– Vi har ikke gitt noen mer spesifikk dato enn at høringen skulle komme i løpet av 2017. Det er et veldig komplekst, omfattende og utfordrende arbeid som vi jobber for fullt med, sier hun.

I arbeidet med både lov stortingsmelding har regjeringen hatt en rekke innspillsmøter og konsultasjoner, blant annet om tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, likestilling i trossamfunn og finansieringsordninger.

Kulturdepartementet har også åpnet for innspill på sine nettsider. Her har det til nå kommet inn rundt 20 tilbakemeldinger.

Verken loven eller stortingsmeldingen kommer til å bli behandlet i Stortinget på denne siden av valget.

– Risikerer dere ikke å miste muligheten til å legge premisser for arbeidet om dere taper valget?

– Premissene legger vi nå, og vi har ikke tenkt å tape valget. Vi er uansett opptatt av å få et stort flertall for dette og bygge konsensus i Stortinget, sier kulturministeren.

Føler seg verdsatt

Tros- og livssynssamfunnene er også utålmodige etter å få vite hvilke slutninger regjeringen trekker.

– Vi er fryktelig spent på hva de ender opp med, men jeg vil ikke kritisere tidsbruken. Det er et stort stykke arbeid, sier Ingrid Rosendorg Joys, sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Joys berømmer Kulturdepartementet for å ha lagt opp til en prosess der tros- og livssynssamfunnene er blitt «sett, hørt og verdsatt».

STL har vært en tungt involvert i arbeidet, både som initiativtaker, arrangør og deltaker i en rekke seminarer, innspillsmøter og konsultasjoner med regjeringen og andre aktører.

Den norske kirke opplyser at det ikke vil ha noe å si for dem at lovhøringen kommer først kommer til høsten.

– Vi har fått gitt uttrykk for det vi mener, sier Kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter