Nyheter

Ny kirkelig arbeidsgivertopp

Hege Hovland Malterud er valgt til ny styreleder i KA, den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen.

44-åringen er til daglig avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, og hun har mangeårig ledererfaring fra offentlig forvaltning og kirkeliv.

– Som styreleder i KA vil jeg ha bruk for min evne til å løfte blikket, se de store linjene og kunne prioritere, sa Malterud i sin selvpresentasjon foran valget som skjedde på KAs landsrådsmøte på Gardermoen.

Etter ledervalget, der hun fikk 48 av 68 stemmer, sier hun dette til Vårt Land om hvorfor hun har sagt ja til denne lederutfordringen:

– Kirken og KA er viktig

– Den norske kirke er viktig i hele landet, og KA er viktig i kirken. Vi er inne i en kirkehistorisk tid, og det er kjempespennende å være en del av denne utviklingen.

Hege Hovland Malterud mener at KA er en profesjonell, kompetent og relevant arbeidsgiverorganisasjon:

– Vi skal videreutvikle Den norske kirke og andre kirkelige organisasjoner som gode og forutsigbare arbeidsgivere for alle tilsatte. Vi skal jobbe videre for gode relasjoner på tvers av linjer. Vi skal legge til rette for mer kompetanseutvikling for kirkelig tilsatte, ledere og folkevalgte. Og vi må sikre bærekraftige rammebetingelser og avtaleverk for videre vekst og utvikling for kirken.

LES MER: Vil ha omkamp om kirkemakt

Malterud har utdannelse innen offentlig administrasjon, sosiologi, arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har arbeidet blant annet som prosjektleder i Barne-, ungdoms- og familieetaten, vært avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og vært prosjektleder fra 2004 – 2008 for «Gud i storby»-prosjektet som Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd sto bak.

Den nye KA-styrelederen har dessuten styreerfaring fra Norges KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon i Oslo og som varamedlem i Oslo i bispedømmeråd.

Offentlig og kirkelig ledererfaring

– KA står overfor mange forvaltningsmessige utfordringer. Mine 12 års ledererfaring fra offentlig og kirkelig virksomhet, vil være nyttig i ledelsen av styret i KA når virksomheten skal manøvrere i et krevende terreng fremover. Jeg kjenner byråkratiet og nasjonale beslutningsprosesser godt, sa Hege Hovland Malterud.

LES MER: Endelig enighet om avtaler for fristilt folkekirke

Hun etterfølger prost Eigil Morvik, som i sju år har vært styreleder i KA. Dag Landmark (68) fra Gjøvik ble på landsrådsmøtet i går valgt til ny nestleder i KA-styret.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter