Nyheter

Forsvaret åpner for katolsk feltprest

Den ­katolske kirke og Forsvaret har undertegnet en intensjonsavtale om katolsk feltprest-tjeneste.

Avtalen ble undertegnet av feltprost brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme i midten av januar. Biskop i Tromsø stift, Berislav Grigic har også skrevet under, melder katolsk.no.

Den katolske kirke har lang erfaring med feltprestetjeneste­ i andre land, og delvis også i Norge. Biskop Eidsvig har selv tjenestegjort som feltprest på Evjemoen rundt 1980.

Som i Heimevernet

Avtalen legger opp til en modell som ligner feltpresttjenesten i Heimevernet. Målet er at det etableres fire deltidsstillinger i Forsvaret for katolske feltprester, som tjenestegjør 30 dager i året. Ti av disse skal være for behov med kort varsel.

Forsvaret har nylig ansatt en feltimam og en felthumanist. Samtidig har enkelte tatt til orde for å fjerne religion fra det militære liv.

LES OGSÅ: Her er feltimamen og felthumanisten

«Religion splitter»

«Jeg opplever at religion splitter Forsvaret. Religiøse tillempinger til uniformen og religiøse særkrav bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap, skrev major og ateist­ Tormod Overland nylig i Forsvarets forum.

– Jeg forstår Overlands ­ønske, men de er ikke i tråd med politisk og militær ­ledelse, som mener Forsvaret­ trenger en tros- og livssynstjeneste, svar kirke- og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Tor Simen Olberg.

LES OGSÅ: – Norge bør ansette imamer i fengsler og sykehus

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter