Nyheter

Domstol legger mer vekt på barnets rettigheter i saker om religionsfrihet

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen tillater mer bruk av skjønn i saker som berører religionsfrihet – bortsett fra når det gjelder barn.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter