Nyheter

Kristne i USA støtter opp om dødsstraff

Støtten for dødsstraff i USA er den laveste på over 40 år. Mens hvite evangelikale kristne fortsatt er overveldende tilhengere av dødsstraff, er flertallet av katolikker motstandere.

Tirsdagens dødsdom for Dylann Roof har ikke medført noen fornyet protestbølge mot bruk av dødsstraff. Roof ble dømt for et av de mest hatefulle angrepene i USA i nyere tid:

Om kvelden onsdag 17. juni 2015 går den hvite 22-åringen inn i Emanuel African Methodist Episcopal Church i Charleston i Sør-Carolina. Der har den afroamerikanske menigheten bibeltime, og de tar godt imot nykommeren.

I nesten en time sitter han fredelig sammen med dem. Så tar han en pistol ut av sekken og starter en kaldblodig nedskyting, mens han roper rasistiske fornærmelser.

Det ender med ni dødsofre, alle afroamerikanere.

LES MER: Obama sang Amazing Grace

Kristne tilhengere

Motstanden mot dødsstraff i USA er nå større enn noen gang siden 1972. Blant flere kristne grupper er imidlertid tilhengerne i klart flertall. Blant hvite evangelikale kristne er sju av ti tilhengere av dødsstraff.

De finner dermed heller støtte i det gammeltestamentlige straffeprinsippet i Mosebøkene om «øye for øye, tann for tann», enn i det motsatte budskapet fra Jesus, som i Bergprekenen sier at hvis «noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til».

– Særlig i evangelikale kretser i USA er det en lang tradisjon for at lesning av Det gamle testamentet er det viktigste i den etiske refleksjonen. Dette har vært mye tydeligere i den reformerte, amerikanske tradisjonen, enn blant kristne i Europa, sier Kjetil Fretheim, professor i etikk og diakoni ved Menighetsfakultetet.

LES MER: Nåde, hevn og drap

Hatkriminalitet som Breivik

Tirsdag brukte en jury tre timer på å avgjøre at tragedien i kirken i Charleston vil ende med et tiende dødsoffer. Dylann Roof blir ifølge det amerikanske Justisdepartementet den første amerikaner som får dødsstraff for hatkriminalitet i tråd med føderal lovgiving.

Dødsdommen falt samme dag som ankesaken mot en beslektet massedrapsmann startet i en provisorisk norsk rettssal i Skien fengsel:

Der avviser staten fullstendig dommen fra Oslo tingrett i fjor vår, som fastslo at Anders Behring Breivik er blitt utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet, der han disponerer tre celler, med trenings- og studiemuligheter.

LES MER: Kirkeopprør med rasisme

I evangelikale kretser i USA er det en lang tradisjon for at lesning av Det gamle testamentet er det viktigste i den etiske refleksjonen.

Kjetil Fretheim, professor ved menighetsfakultetet

Selverklært rasist

Som Breivik er Roof en selverklært rasist som benytter seg av nazisymbolikk og tror på hvitt overherredømme. Han har forklart at han skjøt fordi han hater svarte mennesker, med håp om at drapene vil starte en rasekrig eller føre til et nytt raseskille i USA.

Dette er lignende oppfatninger som den norske drapsmannen har gitt uttrykk for, relatert til muslimer. Som den norske terroristen hadde Roof før massedrapene skrevet et dypt rasistisk manifest, om enn bare på fem A4-sider.

I skrivet framstår Roof som en enkel rasist som baserer seg på primitive fordommer og tro på hvit overlegenhet. Han skriver blant annet: «Niggere er dumme og voldelige. Samtidig har de evnen til å være veldig sleipe», og han hevder at «segregering ikke eksisterte for å holde negrene tilbake, men for å beskytte oss mot dem».

Katolikker motstandere

Mens det store flertall av hvite evangelisk kristne i USA støtter dødsstraff, er det blant katolikker flertall mot. Men også her går et skille, der hvite katolikker er langt mer tilbøyelige til å støtte dødsstraff enn ikke-hvite katolikker.

LES MER: Paven talte mot dødsstraff

Nasjonale religiøse samfunn i USA er i stor grad mot dødsstraff. Det gjelder for eksempel baptistkirken, den katolske kirken, den episkopale kirken, den evangelisk-lutherske kirken, den presbyterianske kirken og metodistkirken.

Den nasjonale baptistkonvensjonen har ikke tatt stilling, i likhet med mormonene og pinsebevegelsen Assemblies of God. Blant tilhengerne av dødsstraff er islamske trossamfunn og den lutherske kirkesynoden i Missouri, samt Southern Baptist Convention, verdens største evangelikale kirkesamfunn.

Klar nedgang

Tilhengerne av dødsstraff i USA er nå færre enn noen gang de siste 40 år:

• Omtrent halve befolkningen (49 prosent) er tilhengere av dødsstraff, mens 42 prosent er mot.

• Blant tilhengerne skiller et par til dels sammenfallende grupper seg ut: Litt over sju av ti republikanere, og sju av ti hvite evangelikale kristne, er for dødsstraff.

• Blant såkalt «mainline» kristne protestanter er seks av ti for dødsstraff.

• Blant katolikker er det litt flere motstandere (46 prosent) enn tilhengere (43 prosent).

• Blant de uten religiøs tilknytning, er det flertall mot dødsstraff. Det samme gjelder blant demokrater, universitetsutdannede, kvinner, svarte og latino-amerikanere.

LES MER: Dobling av henrettelser i Iran

Færre henrettes

I fjor ble 20 mennesker henrettet i hele USA, det laveste tallet på 25 år. I toppåret 1999 ble nesten 100 amerikanere henrettet.

Fortsatt har 31 delstater anledning til å ilegge dødsstraff, i likhet med de føderale myndighetene, men bare fem delstater henrettet fanger i fjor.

Les mer: Færre land har dødsstraff

På verdensbasis er utviklingen at færre land praktiserer dødsstraff, men i 2015 økte antallet henrettelser med over 50 prosent, ifølge Amnesty. Av mer enn 1.600 henrettelser ble 90 prosent utført i de tre muslimske landene Iran, Pakistan og Saudi-Arabia.

Les mer om mer disse temaene:

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter