Nyheter

Kirker klager medlemspålegg inn for diskrimineringsombud

De nordiske folkekirkene mener staten forskjellsbehandler dem når de avkreves bekreftelse fra sine medlemmer. Nå ber de om hjelp fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Barn som døpes i Den norske kirke må ikke bekrefte sitt medlemskap når de blir voksne. Da er det forskjellsbehandling når medlemmene i de nordiske folkekirkene som er døpt i sitt hjemland, må bekrefte at de er medlemmer her i Norge, sier advokat Knut Rognlien

Han har på vegne av de svenske, finske og islandske folkekirkene i Norge klaget Kulturdepartementet inn for Likestillings- diskrimineringsombudet.

Medlemsrotsaken

Etter at medlemsrotsaken i Den katolske kirke sprakk, konkluderte Kulturdepartementet at trossamfunn kun kan søke støtte for medlemmer som aktivt har meldt seg inn i trossamfunnet. I sitt årlige rundskriv om trosstøtte ble det tatt inn et nytt avsnitt i 2015:

«For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenfor Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene eller vergen hvis han/hun er under 15 år.»

Dette rammer også de nordiske folkekirkenes filialer i Norge. De henter sine medlemmer fra moderkirkens medlemsregister i hjemlandet uten å spørre medlemmene om samtykke. Denne praksisen har de hatt – med statens velsignelse – siden 2005. Men nå er det stopp. Kulturdepartementet krever nå at de nordiske folkekirkene må kontakte alle de har i sine medlemsregister og spørre dem om de ønsker å stå som medlemmer i filialen i Norge.

– Det kan virke som om denne formuleringen er snekret for å ramme praksisen til Den katolske kirke, sa Thor Gardarsson, advokat tilknyttet den islandske menigheten da rundskrivet ble kjent.

LES OGSÅ: Frykter kutt etter medlemskrav

Må kontakte 36.000 personer

Advokat Knut Rognlien mener det ikke finnes dekning i lovteksten for medlemskravet og at det nye pålegget forskjellsbehandler Den norske kirke og de internasjonale trossamfunnene. Dermed strider det kravet både mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Denne forskjellsbehandlingen sammenliknet med Den norske kirke er ikke saklig begrunnet, og vil føre til masse merarbeid for de nordiske folkekirkene og tap av offentlige støttekroner, sier Rognlien.

De nordiske folkekirkene fikk beskjed i sommer om at det nye regimet ville gjelde fra 1. januar 2017. Kirkene har bedt om mer tid til å få hente inn samtykke, siden de mener det ikke vil være mulig å få tak i alle som ønsker å være medlemmer. Til sammen har de tre kirkesamfunnene 36.000 medlemmer i Norge.

Denne forespørselsen ble ikke tatt til følge av Kulturdepartementet.

LES OGSÅ: Fylkesmannen uenig med departementet om frist

Regner med positivt svar

En positiv uttalelse fra LDO vil bli brukt i en eventuell rettssak, uten at folkekirkene har diskutert om de vil gå til det skrittet.

– Vi regner med at uttalelsen fra LDO vil være positiv. Den vil ikke være juridisk bindende, men forvaltningen pleier å bøye seg for den, men det er ikke opplagt, sier Rognlien.

LDO bekrefter at de har mottatt saken, men har ikke rukket å behandle den ennå.

Telefonkatalogen

I motsetning til de nordiske folkekirkene, som har overført sine medlemmer fra moderkirkens medlemsregister, har Den katolske kirke i Norge lett i telefonkatalogen etter det de antok var katolikker. Disse ble så lagt til i medlemsregisteret og søkt støtte for. Kulturdepartementet har krevd tilbakebetalt 40 millioner kroner som er gitt i statsstøtte for disse personene.

Oslo katolske bispedømme mener vedtaket er feil og har saksøkt staten. Denne rettssaken skal opp i begynnelsen av desember. Da vil prinsippet om likebehandling med Den norske kirke stå sentralt.

Biskop Bernt Eidsvig, økonomisjef Thuan Cong Pham og Oslo katolske bispedømme er også siktet av politiet for bedrageri på grunn av medlemsregistreringssaken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter