Nyheter

Biskopene 
stille om samboerskap

Snart fire år etter at samlivsutvalget leverte sin utredning til biskopene, har Bispemøtet fortsatt ikke drøftet samboerskap for prester.

– Det har ikke vært oppe som egen sak, sier Halvor Nordhaug, visepreses og biskop i Bjørgvin.

Nordhaug satt i samlivsutvalget som ble oppnevnt av bispemøtet i 2009. I februar 2013, etter tre års arbeid, leverte samlivs­utvalget sin utredning om samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv.

I helgen har debatten om samboerskap igjen blusset opp etter at NRK skrev om prest i Lærdal, Helene Langeland, som ble kalt illojal av Nordhaug fordi hun inngikk samboerskap med sin nye kjæreste.

LES OGSÅ: Biskop: Samboerskap er ikke synd

Likekjønnet ekteskap tok all oppmerksomhet

Da biskopene ­behandlet rapporten fra samlivsutvalget, var ikke samboerskap et tema. Diskusjonen om likekjønnet ekteskap tok all oppmerksomhet.

– Vi tenkte at vi kunne komme tilbake til samboerskap ved en senere anledning, sier Nordhaug.

Vi må helt tilbake til 1995 for å finne forrige gang biskopene i plenum sa noe om samboerskap. Da var de tydelige på at prester eller andre kirkeansatte, ikke kan leve i samboerskap:

«Medarbeidere i kirken må ikke med sitt liv vitne mot ekteskapet som Guds gode ordning. Det er ikke forenlig med de krav kirken stiller til sine ansatte å etablere seg i samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap», står det i vedtaket.

– Jeg står på vedtaket fra 1995 og må forutsette at det fortsatt gjelder, sier Nordhaug, som ikke er kjent med at noen av de andre biskopene har et annet syn.

LES OGSÅ: Nei til samboere, ja til homofile

Oppmuntrer til ekteskap

Nordhaug ser gjerne at samboerskap kommer på møteagendaen igjen, siden det har skjedd så store endringer i folks syn på samliv.

– Samboerskap brer om seg, også i kirken og også blant dem som studerer teologi, sier Bjørgvin-­biskopen.

LES OGSÅ: Sier nei til samboende prestespirer

Han har ikke selv hatt samtaler med samboende teologistudenter, men tar opp temaet samliv når han har ordinasjonssamtale med single prestekandidater.

– Jeg oppmuntrer dem til å ­finne en kjæreste dersom de 
ønsker det, men sier også at de ikke kan bli samboere, men må gifte seg, sier han.

LES OGSÅ: Biskop lot samboer bli prest

Presset syn

Nordhaug bruker
 både bibel og fornuftsargu­menter når han peker på ekteskapet som den beste rammen for samlivet.

– Det gir trygge rammer, særlig for den svake part, med tanke på omsorgsforpliktelser og arv. Det er også et faktum at dobbelt så mange samboerskap med barn går i oppløsning, sammenliknet med ekteskap med barn, sier han.

– Tror du ditt syn vil bli presset?

– Det er nok flere nå, innenfor kirken, kirkeråd og kirkemøte som ikke vil mene at samboerskap utelukker fra prestetjenesete – selv om jeg tror at alle vil holde fast på ekteskapet som den beste samlivsformen. Men hvor langt utviklingen vil gå, det vet jeg ikke.

LES VIDERE: Samboerskapet var ulovlig frem til 1972

– Vil forsvare troskap

Mindretallet i Samlivsutvalget mente i 2013 at biskopenes uttalelse fra 1995 var for kategorisk. En av dem var Svein Åge Christoffersen, som er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes ekteskapet er en veldig fin samlivsform. Men jeg mener kirken først og fremst bør forsvare samlivsformer som er basert på troskap og omsorg. 
Jeg ser ingen grunn til at ikke 
et samboerskap kan være like trofast og omsorgsfullt som et ekteskap, sier han til Aften­posten.

Oppfordrer til varsomhet

Leder i Preste­foreningen, Martin Enstad, oppfordrer biskopene til å være 
varsomme når de gjennom sitt tilsyn vurderer prestenes samlivsform.

– Det er viktig når prinsipper blir enkeltmennesker at man 
trår forsiktig, siden man da er 
på individnivå, sier han.

Fagforeningen har ingen vedtatt politikk om samboerskap for prester. De har heller ikke hatt saker på bordet med prester som har inngått samboerskap eller vurderer å bli samboere, så langt Enstad vet.

Han slo selv et slag for ekteskapet da han var menighetsprest og møtte ugifte dåpsforeldre.

– Jeg synes det er naturlig i møtet med etablerte par at man peker på ekteskapet. Da kan man gjøre det til en vennlig invitasjon uten å problematisere den samlivsformen de har valgt.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter