Nyheter

Biskopene tør ikke avlyse fortapelsen

Pensjonert biskop Tor B. Jørgensen slo fast at ingen går fortapt. Sokneprest ba bispekollegiet avklare om Den norske kirke har fått ny lære på feltet.

Flertallet av de tolv biskopene i Den norske kirke mener det er to mulige utganger på livet: frelse og fortapelse. Det viser en rundspørring som Dagen har gjort.

– Ja, men alt er i Guds hånd, svarer Borg-biskop Atle Sommerfeldt på spørsmålet som først ble fremsatt av sokneprest i Oslo-kirken Manglerud, Espen Andreas Hasle: «Kunne dere tenke dere å bekrefte at fortapelsens mulighet fremdeles er kirkens lære?» spurte han i sin spalte i Dagen.

«For meg og min tjeneste som prest er en av de mest fundamentale tankene at jeg tror det vi driver med ikke bare er godt og viktig her og nå, men har konsekvenser for evigheten», skrev han og takket biskopene «hvis dere kunne tenke dere å si noe om dette slik at ikke denne uklarheten får bre mer om seg enn den allerede har gjort.»

«Ingen går fortapt»

«Uklarheten» henspiller på at Tor B. Jørgensen, som gikk av som biskop i Sør-Hålogaland ved årsskiftet, skrev i et innlegg på verdidebatt.no at det er «Tid for å si det tydelig: ingen går fortapt».

De fleste biskopene som Dagen har snakket med, er imidlertid uenige i det.

– Den som fastslår at alle mennesker blir frelst, mener seg å ha en annen og dypere innsikt enn både Kristus og apostlene, og har foregrepet Guds dom. Men dommen hører Herren til, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

– Jeg regner med fortapelsens mulighet og setter min lit til Guds større barmhjertighet, sier Ole Christian Kvarme i Oslo.

STURLA J. STÅLSETT: Kirken kan ikke lære at gud piner

– Alvoret over livet

– Mange av Bibelens tekster formidler med dypeste alvor at det er mulig å miste sitt liv og forspille sine muligheter til et liv i kjærlighet til Gud og sin neste, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

– Ja, jeg tror at det er mulig for et menneske å gå fortapt. Det er alvoret over livet. Det bibelske materialet er tydelig på at livet har to utganger, sier Stein Reinertsen i Agder og Telemark.

Også Olav Øygard i Nord-Hålogaland og Tor Singsaas i Nidaros mener Bibelen taler om to utganger på livet.

KOMMENTAR: Dersom jeg vet at Gud finnes, men at han ikke vil ha noe med meg å gjøre, er det forferdelig

Per Arne Dahl i Tunsberg sier spenningen mellom dom og frelse går gjennom hele Bibelen.

– Vi må derfor øve oss på å fastholde dette hellige alvor, i visshet om at det er frelseren som også er dommeren. Gud er rettferdig og barmhjertig, og Gud dømmer oss slik Jesus møter oss «full av nåde og sannhet».

Dahl advarer mot å forsøke å kikke Gud i kortene, eller avlyse Bibelens lære om «en overordnet regnskapsplikt.

– Vi tror på en endelig beseiring av Den onde. Vi kan håpe på en gjenopprettelse, og gjerne bli med i avdøde Jacob Jervells daglige bønn: «Kjære Gud! La helvete stå tomt.», sier Dahl.

Usikre

Mer usikre på de to utgangene framstår Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland og Solveig Fiske i Hamar.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter