Nyheter

Derfor får de andre mer når Dnk krymper

Til nå i år har om lag 25.000 meldt seg ut av Den norske kirke. Det koster staten 3,25 millioner kroner.

Støtten til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er sterkt knyttet til hvor mange som er medlemmer i folkekirken. Nettavisen regnet i forrige uke ut at dersom 100.000 meldte seg ut av Den norske kirke ville det koste staten 13 millioner kroner i økt støtte til tros- og livssynsfeltet.

2016 blir et rekordår for kirke­utmelding: Til nå i år har omtrent 25.000 kvittet seg med medlemskapet.

LES MER: Unge Høyre-leder vurderer å melde seg inn i DNK for å strupe andres støtte

Utmelding

Den norske kirke får i 2016 om lag 1,8 milliarder fra staten, og omtrent like mye fra norske kommuner for å dekke kostnadene sine.

Tilskuddet er uavhengig av hvor mange medlemmer Dnk har.

For at andre trossamfunn skal likebehandles med Den norske kirke, deles det offentlige tilskuddet på antall kirkemedlemmer. Denne summen, om lag 1.000 kroner, gis så for hvert medlem de andre trossamfunnene har.

Konsekvensene av et slik måte å gi støtte på, er at de andre trossamfunn får mer støtte når Den norske kirke krymper – og det gjør den: Fra 2005 til 2015 sank medlemstallet med 140.000 personer.

Det viktigste for oss er likebehandlingsprinsippet. Men det er staten som har valgt at vi skal få støtte på denne måten.

Utgiftene til tros- og livssynssamfunn vil øke ytterligere om noen av de som melder seg ut i tillegg blir med i et annet trossamfunn – siden dette samfunnet vil få om lag 1.000 kroner for dette medlemmet.

Ønsker likebehandling

– Det viktigste for oss er likebehandlingsprinsippet. Men det er staten som har valgt at vi skal få støtte på denne måten. Det har aldri vært tros- og livssynssamfunnenes ønske, sier Ingrid Rosendorf Joys, som leder Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Hun mener dette kunne vært unngått om staten ga en fast sum knyttet til medlemstallet for alle tros- og livssynssamfunnene – også Den norske kirke.

– Da vil ikke andre tros- og livssynssamfunn få mer støtte når Den norske kirke krymper, påpeker hun.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter