Nyheter

‘Bistands­givere overfører abortsyn’

Organisasjonen Menneskeverd støtter Norges arbeid med å styrke prevensjonskunnskapen i fattige land, men er kritisk til abortarbeidet.

– Jeg finner det problematisk at Norge, som en stor og viktig bistandsgiver, overfører abortsynet sitt til land som mottar bistand, sier generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen i Menneskeverd.

– Men slik er det jo, land som skal ta i mot bistand, må også akseptere verdiene til giverne. Når det gjelder retten til abort, har Norge sammen med Sverige sittet i førersetet for å presse på for mer liberale abortlover i bistandsland.

LES OGSÅ: Norge driver aktiv prevensjons- og abortbistand

Familieplanlegging

Thoresen er glad Norge legger tyngde i arbeidet med å styrke kunnskapen om familieplanlegging, trygg prevensjon og faktisk deler ut prevensjonsmidler i fattige land.

– Når det kommer til forebygging av uønskede svangerskap er det i mange fattige land store huller i helsearbeidet. Når mange mangler grunnleggende helsetjenester, skal det mye til at prevensjonsinformasjon blir prioritert. Derfor er den norske støttet til IPPFs arbeid med prevensjon vel investerte penger.

Når det gjelder den andre grunnpillaren i IPPFs arbeid, retten til abort, er Thoresen kritisk.

– Illegale aborter er et stort helseproblem. Men framfor å intensivere arbeidet med å få liberalisert abortlover i mange fattige land, vil jeg heller brukt mer penger på arbeidet med barseldød. I dag dør mange kvinner som følge av graviditeten og fødselen, sier Thorsen.

LES OGSÅ: Norsk priskutt på prevensjon er suksess

Forebygge

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at hver dag, året rundt, dør om lag 830 kvinner, enten på tampen av graviditeten eller etter fødselen. Og 99 prosent av dødsfallene finner sted i utviklingsland – og dødeligheten er høyere på landsbygda og i fattige områder. WHO sier dødstallene er «uakseptabelt høye», og «kunne vært forebygget». Da WHO summerte opp 2015, kom de til om lag 303.000 døde kvinner.

– Dette bør bekymre norske politikere, sier Thoresen.

LES OGSÅ: Frykter FN kan svekke kvinners rettigheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter