Nyheter

Misjonsledere advarer mot «løgnkirke»

Ledelsen i Misjonssambandet, Norges største lutherske organisasjon, mener Den norske kirke er blitt «en løgnkirke».

– Det er en svært unyansert og dramatisk betegnelse på en kristen kirke der evangeliet forkynnes og sakramentene forvaltes, protesterer Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin.

I dagens Vårt Land skriver generalsekretær Øyvind Åsland, lederen i NLM Norge, Øystein Engås, og samtlige regionledere i Misjonssambandet et innlegg med tittelen «Når kirken svikter».

Bakgrunnen er Kirkemøtets vedtak som åpner for vigsel av likekjønnede. Misjonslederne skriver at «mer enn noen gang før vil vi arbeide for at virksomheten vår drives uavhengig av Den norske kirkes arbeid». NLM-lederne «advarer mot en passiv aksept og tilpasning til den nye, kirkelige situasjonen», og slår fast at det «er ikke mulig å ha åndelig tillit til eller på annen måte inngå samarbeid med dem som fremmer eller praktiserer en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse».

Og de mener at «ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot».

LES MER: Misjonsledere oppfordrer folk til ikke å melde seg ut

– Prøver å glatte over

Generalsekretær Øyvind Åsland synes det er på sin plass å bruke et så sterkt utrykk som «løgnkirke»:

– Når vi velger et slikt ord er det fordi vi veldig bestemt mener at dette spørsmålet er kirkesplittende. Når en prøver å glatte over det og holde sammen to posisjoner som vi mener er helt umulige å holde sammen, synes vi det er sakssvarende å bruke et så sterkt uttrykk, sier Åsland til Vårt Land.

Han leder en misjonsbevegelse som omfatter mer enn 50.000 mennesker. Fram til 2008 fastslo NLM i sine vedtekter at det arbeidet innenfor Den norske kirke.

– De senere år har vi tydeligere markert at vi er en uavhengig luthersk organisasjon. NLM har lenge hatt tradisjon for å drive et sterkt, uavhengig arbeid på bedehusene. Nå er det viktigere enn noensinne å oppmuntre våre folk til å komme sammen og skape gode fellesskap, mener misjonsgeneralen.

Advarer mot vranglærere

– Hvilke praktiske konsekvenser vil det få når dere nå advarer mot samarbeid med dem dere karakteriserer som vranglærere?

– Vi har ikke noe formelt samarbeid med Den norske kirke nasjonalt, men rundt i samarbeides det ut fra situasjonen lokalt. Ganske mange steder har NLM for eksempel fått ansvar for eller er sterkt delaktig i ungdomsarbeid og trosopplæring i lokale menigheter. Det kan bli problemer hvis noen av prestene vi hittil har samarbeidet med, vil vie homofile, svarer Øyvind Åsland.

Biskop Halvor Nordhaug, som selv mener ekteskapet er en ordning for én kvinne og en mann, men som var en sentral pådriver for flertallsvedtaket på Kirkemøtet, mener utspillet fra ledere i Misjonssambandet kan «innebære en skjerping av dagens situasjon»:

– Jeg tenker at dette vil gi seg ulike utslag. Noen steder opererer man allerede i praksis helt uavhengig av Den norske kirke. Andre steder vil samarbeid fortsette fordi man har tillit til den lokale presten og til arbeidet som skjer i menigheten.

Nordhaugs egne besteforeldre var misjonærer i Kina, utsendt av Kinamisjonen – i dag kjent under navnet Misjonssambandet.

LES MER: Menighet vil reservere seg mot likekjønnet vigsel

Overrasket over problematisering

Han synes «det er overraskende i et lengre tidsperspektiv at man går så langt i å problematisere et fortsatt medlemskap i Den norske kirke»:

– Det kan virke som om man nå legger opp til en annen linje enn man fulgte i NLM den gang striden sto om den liberale teologis avvikende oppfatning av Kristus og frelsen. Som tidligere MF-professor Kjell Olav Sannes har påpekt i Vårt Land, så handlet konflikten da om viktigere ting enn ekteskapet. Likevel valgte lederne i de frivillige organisasjonene, inkludert NLM, å følge den såkalte «Calmeyergate-linjen»: De forble i kirken og kjempet for sitt syn der, samtidig som de unngikk alt frivillig samarbeid med sine meningsmotstandere. Jeg har ikke helt oppfattet hvorfor dagens ledelse i NLM synes å vurdere spørsmålet om kirkemedlemskap mer kritisk enn forgjengerne gjorde den gang, sier biskopen i vest.

Kommer ikke med klar utmeldingsoppfordring

Men generalsekretær Øyvind Åsland understreker at NLM-ledelsen ikke har kommet med en klar oppfordring til misjonsfolket om å melde seg ut av Den norske kirke.

– Noen synes nok det er paradoksalt at vi ikke gjør det. Men vi vil at folk skal ha frihet til selv å velge kirke- og trossamfunnstilhørighet, sier Åsland.

Han har selv valgt å melde seg ut av Den norske kirke og inn i NLM trossamfunn. Fram til Kirkemøtet var det omlag 250 medlemmer i NLM trossamfunn. Men etter Kirkemøtet har det vært en innmeldingsbølge med 150 nye medlemmer.

– Vi har opplevd et kraftig oppsving i interessen de siste ukene. Hver eneste dag kommer det innmeldinger i NLM trossamfunn, opplyser Øyvind Åsland.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter