Nyheter

– Må kreve at norsk bistand når de svakeste

Tross store framskritt for verdens barn, blir mange stående igjen på perrongen uten utsikter til gode liv.

Siden 1990 er antallet barn som dør før de fyller fem år av sykdommer som kan behandles, halvert. Og siden årtusenskiftet står 42 prosent færre barn uten grunnskoleutdanning, tross stor befolkningsøkning.

– Det skremmende er at tross stor generell framgang, så blir forholdene verre for mange av de barna som har det aller verst, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

LES OGSÅ: Hvert minutt dør mer enn 11 barn – det er ikke tilfeldig hvem de er

Hun sier at FNs tusenårsmål som utløp i fjor, tross gode målsetninger hadde en stor svakhet: De baserte seg på gjennomsnittstall for land.

– Det vår rapport dokumenterer, er at framgang og gode gjennomsnitt kan skjule at de dårligst stilte i mange land står på stedet hvil og i noen tilfeller har fått det dårligere. I over halvparten av landene øker gapet mellom fattige og rike, påpeker Wang.

Stille krav

Hun understreker at det vil kreve betydelig innsats både å kartlegge og å nå fram til dem som trenger økt hjelp.

– Det må stilles krav om at landenes myndigheter skaffer fram slike data og godtgjør at alle grupper får ta del i utviklingen. Norske myndigheter gir mye bistand og er heldigvis flinke til å prioritere utdanning og helse. Vi må stille klare krav om at også marginaliserte barn skal dra nytte av bistanden Norge gir, sier Wang.

LES OGSÅ: – Norge underbygger skatteparadis

Hun påpeker at på tvers av land man bor i, viser rapporten at grupper som etniske og religiøse minoriteter, jenter og funksjonshemmede ofte kommer svært dårlig ut. Aller mest prekært er det for barn i krigs- og konfliktområder og for barn på flukt.

Utrydde fattigdom

Bærekraftsmålene som FN vedtok sist høst sier tydelig at alle grupper skal med når målet er å utrydde dyp fattigdom innen 2030.

– Dersom det skal lykkes, må vi anstrenge oss langt mer: Både for å finne data som kartlegger hvem som har det dårligst, og 
for å prioritere satsingen på ­
disse utestengte og marginaliserte barna bakerst i køen, sier Wang.

Som to av de viktigste virkemidlene for å sikre like rettigheter og rettferdig fordeling, peker hun på gratis tilgang til helsetjenester og skolegang for de fattigste barna.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter