Nyheter

Mener kirkelig vigselsrett må bestå

Rolf Kjøde mener Den norske kirke med sin likekjønnede vigsel har skapt et stort dilemma for andre kirkesamfunn.

Bilde 1 av 2

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme uttalte til Dagen at han mener den katolske kirke bør slutte å vie folk.

– Nå definerer kirken og staten ekteskapet så ulikt at staten får gjøre sin del, og så får kirken gjør sin, sa han til avisen.

– Jeg har stor forståelse for synspunktet, understreker Kjøde, som er koordinator i Evangelisk Luthersk Nettverk.

– Til nå har jeg forsvart at trossamfunnene må beholde sin vigselsrett, men det er så absolutt et dilemma, legger han til.

– Lettet anker

– Den norske kirke har lettet anker og det utfordrer alle andre trossamfunn, sier Kjøde.

– Ved å bryte med den økumeniske forståelse om at ekteskapet er en pakt mellom mann og kvinne er de øvrige kirkesamfunnene fått et stort dilemma, legger han til.

LES EIDSVIGS INNLEGG: «Vi kan få dobbel inngåelse av ekteskap»

– Er det en løsning å følge etter Den norske kirke?

– Jeg håper da inderlig ikke at noen andre følger etter. Slik jeg kjenner frikirkene, den katolske kirke og den ortodokse kirke er det heldigvis ikke snakk om det.

– Bør bestå

Kjøde sier at en alternativ løsning er å la staten ha det juridiske ansvaret for vigsler, og at de som ønsker kan ha en kirkelig vielse som ikke er juridisk bindende.

– Å gjøre det slik er vanlig i Europa.

– Hva mener du er det beste alternativet?

– Foreløpig mener jeg at den kirkelige vigselsretten må bestå, og jeg vil forsvare den. Men jeg skjønner godt dilemmaet og Eidsvig sitt synspunkt, sier Kjøde.

LES OGSÅ: «Vi kan takke Luther for at homofile nå får gifte seg i kirken»

Han mener det nå er viktig at kirkesamfunnene snakker sammen.

– Slik at vi blir enige om hvordan vi ønsker å handle.

– Ukjent historisk

Til Dagen understreker Eidsvig at dette er hans personlige oppfatning, og at han ikke kan treffe en slik beslutning på egenhånd.

– Vi har konsultative organer. I tillegg må jeg konferere med Vatikanet om dette, sier han.

Da Eidsvig nylig ble intervjuet av Catholic World News understreket han at katolske prester i Norge ikke bør opptre som sivile tjenestemenn.

– Et ekteskap med to personer av samme kjønn er helt ukjent historisk. Det er en radikal forandring av ekteskapets innhold, påpeker han.

– Dobbel ekteskapsinngåelse

Problemstillingen rundt vigsel ble også tatt opp på leserbladplass i Vårt Land tidligere i april.

– I en fremtidig situasjon der staten eventuelt trekker vigselsretten tilbake eller utøver et større press på trossamfunnene, vil det mest stor sannsynlighet føre til at en rekke trossamfunn, som i resten av Europa, oppretter dobbel ekteskapsinngåelse, argumenterte biskop Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme), generalsekretær Anna B. L. Kvelland (Normisjon), generalsekretær Øyvind Haraldseid (Misjonsforbundet) og redaksjonssjef Morten D. Stærk (Luther Forlag).

LES OGSÅ: «På ett punkt skaper pave Frans mest forvirring»

Alternativer

De presentere det de ser på som tre aktuelle ordninger:

1: «Dagens ordning med kirkelig vigsel som blir anerkjent av staten. Problemet sett fra vårt ståsted er dels at den kan oppfattes som trossamfunnenes aksept av statens nye normgrunnlag og dels et mulig sterkere politisk press til å vie i strid med trossamfunnenes verdigrunnlag. På den andre siden gir ordningen fremdeles mulighet til å vie ut fra kriteriet om at ekteskapet er for mann og kvinne».

2: «En kirkelig eller religiøs vigsel som skjer helt adskilt fra den statlige er blitt diskutert som en mulig løsning. Det er imidlertid usikkert om de sivilrettslige virkningene vil være gjeldende ved en slik ekteskapsinngåelse».

3: «Dobbel ekteskapsinngåelse praktiseres nesten i hele Europa. Ektepar som ønsker en religiøs vigsel, velger to separate vigselshandlinger».

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter