Nyheter

Når det går fort i svingen

Årets kirkemøtevinnere og tapere kan i stor grad takke gode gamle Martin Luther.

11. april ble det klart: Flertallet i Kirkemøtet ønsker en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. I januar 2017 kan denne vedtas. Dette er å skrive kirkehistorie med store bokstaver.

Hvordan kunne det gå så raskt? spør noen. Hva med Den katolske kirke eller de ortodokse kirkene, hvorfor følger de ikke etter? Én mann sitter med mye av forklaringen, den lutherske kirkes hjørnestein, Martin Luther.

Mannlig homofili var forbudt i Norge ved lov fram til 1972. Da hadde kongeriket straffet slike «kjønnslige samvær» i hundrevis av år med alt fra dødsstraff til fengsel. I løpet av de neste 37 årene endret samfunnet seg totalt. I 2009 ble likekjønnet ekteskap innført. Åtte år senere vedtok Den norske kirke å gjøre det samme.

LES MER: Disse prestene vil nekte å vie homofile

En verdslig ordning

Hva var det Luther gjorde som ga dagens lutherske kirke den tunge foten på gasspedalen? Hvordan kan Den norske kirke leve med to ulike syn – riktig nok etter det mange vil si har vært en utmattende debatt.

Jo, det er nettopp det samlivsutvalget presiserte for tre år siden: Luther oppfattet ekteskapet som en verdslig ordning underlagt verdslige styremakters myndighetsområde, samtidig som det er innstiftet av Gud. Her ligger den store forskjellen: Luther avsakramentaliserte ekteskapet, sagt litt enkelt. I Den katolske og de ortodokse kirkene er fortsatt ekteskapet et sakrament, det betyr at det er uoppløselig, en hellig handling og en helt spesiell kontrakt med Gud.

LES MER: Ny vigselsliturgi like om hjørnet

Vi tolker teksten

Så kan vi spørre: Hva da med ekteskapets teologi? Luther mente vel at ekteskap og samliv kun var for mann og kvinne? Jo, det er nok rett, men tolkning av bibelske tekster er en dynamisk øvelse som alltid gjenspeiler vår forståelseshorisont. Det er umulig å gjøre noe annet. Hver gang vi leser et ord eller en setning tolker vi, det er slik ordene gir mening. Det gjør også at vi kommer fram til ulike standpunkt.

Et sakrament forholder vi oss annerledes til. Det er et konkret synlig tegn på Guds handling.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter