Nyheter

Gir regjeringen skatteparadisstryk

Skatteparadiser: Stortinget ga klar beskjed, men regjeringen har nølt med å tvinge 
selskaper til åpenhet om penger i skatteparadis. Nå gir Finanskomiteen anmerkning.

I 2014 innførte Norge land-­for-land-rapportering (LLR), og Siv Jensen trakk i et intervju med Dagens Næringsliv at Norge var først i verden. Dette vil si at Norge krever at selskaper oppgir viss­e nøkkeltall, ikke bare for selskapet totalt sett, men for hvert land de opererer i. Dette var et av tiltakene Kapitalfluktutvalget i 2009 foreslo for å hindre at selskaper som utvinner natur­ressurser i fattige land skjuler pengestrømmer, og dermed kan unndra skatt eller gjøre det vanskelig å oppdage korrupsjon og annen kriminalitet. Men da reglene stod ferdige, slapp selskaper å oppgi nøkkeltallene fra skatteparadiser.

LES MER: – Norge underbygger skatteparadis

Det var flere partier på Stortinget misfornøyd med. I juni i fjor gjorde Stortinget et ­anmodningsvedtak som påla ­regjeringen å sørge for at selskapene måtte rapportere også fra skatteparadiser. Det har regjer­ingen fremdeles ikke gjort. Nå sier Stortinget fra, forteller lederen for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF).

– Vi har som komité skrevet en anmerkning til oppfølgingen av anmodningsvedtaket. Den uttrykker vår utålmodighet i et brev til kontroll- og konstitusjonskomitéen. Vi ber om at dette blir meddelt regjeringen, og at den gir dette prioritet. Det er ikke dagligdags at komiteen gjør dette, sier Syversen.

Vårt Land har bedt om innsyn, men foreløpig ikke fått tilgang til brevet.

LES MER: Norfund-direktøren mener norsk bistand er avhengig av skatteparadis

Haster

Syversen forventer at meldingen fra Stortinget gjør inntrykk og at regjeringen forserer arbeidet så mye som mulig.

– Vår anmerkning er skrevet to dager før de første Panama-avsløringene kom, men det har ikke gjort den mindre aktuell. Vi vil ha åpenhet og synliggjøre det som kan være uønsket skattetilpasning. Innstillingen er enstemmig og dette har stor prioritet fra Stortinget, sier Syversen.

Han synes det er vanskelig å få tak på hvorfor regjeringen nøler.

– Jeg har ikke fått følelsen av at dette har stått høyt på agendaen, sier Syversen.

LES MER: Har stortinget egentlig fulgt opp skatteparadis-vedtak?

Senere i år

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) sa i forrige uke til E24.no at regjeringen i mai legger fram en proposisjon om land-for-land-rapportering (LLR). Men, dette er et annet forslag enn det Stortinget etterlyser. Det handler om å innføre krav som G20- og OECD-landene er blitt enige om gjennom sitt prosjekt for å hindre overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget til statene, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS-reglene krever ikke at opplysningene skal være offentlige, de skal bare gis til skattemyndighetene for å gjøre kontrollarbeidet bedre. Dessuten gjelder kravene bare for selskaper som har minst 6,5 milliarder kroner i årlig omsetning.

Næsje skriver i en e-post til Vårt Land at Finansdepartementet er i ferd med å se på hvordan den LLR-forskriften Stortinget snakker om, skal utvides til å gjelde skatteparadiser, og at det kommer et høringsnotat senere i år.

– De to typene land-for-land-rapportering har forskjellig formål og virkeområde, skriver han.

LES MER: – Børge Brende stanset arbeidet med å stramme inn reglene til Norfund

En kamp

Eva Joly sier til Vårt Land at det pågår en kamp internasjonalt nå om land-for-land-rapportering. Hun mener at det er ingen grunn til at borgerne ikke skal ha tilgang til tallene som selskapene må oppgi. Hun håper at det vil være mulig å få til dette i Eunder trykket av Panama-papirene.

– Debatten har pågått lenge i OECD. Men det vil komme, og det vil skje under folkepresset, fordi nå skjønner folk at dette dreier seg om at eliten i alle land beskytter seg selv.

Panama-papirene har avslørt at statsoverhoder, politikere og rike enkeltpersoner har skjult penger i skatteparadiser.

– Dette er en sterk koalisjon for at ingenting skal forandres, sier Joly.

På sikt mener hun at multinasjonale selskaper må skattlegges som en enhet. Da spiller det ingen rolle om selskaper flytter overskudd og kostnader internt.

– Da vil det totale skattebeløpet ikke kunne unndras, og så må vi fordele skatten på land ­etter objektive kriterier. Dette ligger et stykke fram i tid, men det kan gå fort om bare opinionen skjønner hvor viktig det er, sier hun.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter