Nyheter

Kan bli redningen for Amedia

Det er gledelig at Sparebankstiftelsen DNB tar over eierskapet i Amedia.

Mandag kom bekreftelsen om at Sparebankstiftelsen DNB blir hundre prosent eier av Amedia. Eierskapet skal forvaltes gjennom en egen stiftelse.

Få hadde tenkt seg muligheten at en norsk stiftelse skulle engasjere seg i en skadeskutt mediebransje, men det er en god løsning. Mediekonsernet blir på norske hender og kjøperen disponerer mye kapital.

Telenor og Landsorganisasjonen

Denne type stiftelser er vanligvis langsiktige når de gjør investeringer. Å unngå en eier som ikke er på børs, og som dermed ikke tvinges til å tenke på kortsiktig avkastning, er også en stor fordel.

Amedia eies i dag av Telenor og Landsorganisasjonen. Stiftelsen Fritt Ord har også en mindre eierandel. For noen år siden kjøpte A-pressen Edda Media. Borgerlige aviser og aviser innen arbeiderpressen skulle samarbeide. Det sammenslåtte konsernet fikk navnet Amedia. Det har vært mye støy i fusjonsprosessen. Mange redaktører og avisledere har sluttet i Amedia de siste årene.

LES OGSÅ: «Hege Storhaug er blant Norges nye politiske korrekte»

Telenor ville ut av Amedia

Telenor er delvis eid av staten. Et mediekonsern bør være mest mulig fristilt fra mulig politisk styring. Telenor har lenge ønsket å komme seg ut av Amedia. Endelig kan det skje.

Landsorganisasjonen er en av de største påvirkningsaktørene i det norske samfunnet. Det er ikke heldig at en så sterk samfunnsaktør har hatt et så betydelig eierskap i ett medieselskap. LO har med salget trukket seg ut av mediebransjen.

Enkelte er skeptiske til at stiftelser blir eiere av kommersiell virksomhet. De mener at de blir for trege i vendingen når eierskapet skal utøves. I de siste årene er det kommet noen eksempler på at det ikke må være slik. I Norge er Kavlifondet en stiftelse som er eneeier av forretningsvirksomhet. Her stilles det krav til lønnsomhet og avkastning. Deler av overskudd tilfaller fondet, som deler ut mye penger til samfunnsnyttige formål.

Også i Danmark eies store selskaper av stiftelser. Mediekonsernet Egmont, som eier TV2, er ett eksempel.

LES OGSÅ: Kvinnene kvoteres inn i filmbransjen

Den fjerde statsmakt

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, som følge av en fusjon mellom en sparebank og en forretningsbank. Den forvalter midler på 20 milliarder kroner. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmennyttige formål og være en langsiktig eier i DNB.

Mediebransjen omtales fortsatt som den fjerde statsmakt. Det er et viktig samfunnsformål å sikre utgivelse av flest mulig aviser, enten det skjer på papir eller digitalt. Sparebankene ble opprettet for å stimulere lokalsamfunnet. Det er et gode for Amedias 70 aviser at eierskapet er blitt avklart.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter