Nyheter

Flere norske enn øst-europeiske barn hentes

Barnevernet overtar omsorgen for færre barn med øst-europeisk tilknytning enn «hel-norske» barn.

Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge. I flere barnevernsaker som har fått internasjonal oppmerksomhet, hevdes det at barnevernet griper oftere inn ovenfor minoritetsbarn. Blant annet påsto tidligere justis- og utenriksminister i Romania, Titus Corlatean, dette i TV-programmet med et norsk-rumensk ektepar som ble fratatt sine fem barn i november.

LES MER: Massiv utenlandsk støtte etter påstander om trosforfølgelse

Siden disse påstandene stadig dukker opp, ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statisisk sentralbyrå i 2013 i oppdrag å lage en analyse av barn med minoritetsbakgrunn i barnevernet.

• For barn uten innvandrerbakgrunn er raten for omsorgsovertakelse fra barnevernet 6,9 promille, det vil si at blant 1.000 barn, har barnevernet tatt over omsorgen for 6,9.

• For norskfødte barn med innvandrerforeldre er raten 5,5 promille.

• For innvandrere er raten 8,8 promille.

KOMMENTAR: Misbruk av ordet «forfølgelse»

Statistisk sentralbyrå har også brutt tallene ned på hvilke land foreldre/barn kommer fra.

• For barn med tilknytning til Romania, Polen, Tsjekkia og Litauen, land der barnevernet har møtt mest motbør, er overtakelsesraten lavere enn for «hel-norske» barn.

• For barn som har innvandret fra land som Somalia, Irak og Iran er overtakelsesraten høyere enn for etnisk norske barn.

Tallene er per 1. januar 2013. Kilde er Statistisk sentralbyrå.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter