Nyheter

Sekularisme preger religionstimene

Grunntonen i svenske religionsundervisning er at religion er utdatert. Professor ser samme tendenser i norsk skole.

En fersk, svensk studie viser at religionsundervisningen preges av en sekularisme, og at holdningen blant elever og lærere er at religion er utdatert og lite nyttig i dagens samfunn. Forskeren bak undersøkelsen, Karin Kittelmann Flensner, observerte flere hundre religionstimer. Saken ble først omtalt i Norge av forskning.no.

– I klasserommet kan den sekulære holdningen sees på som en alminnelig og nøytral posisjon, mens religion kan bli sett på som noe avvikende og rart, sier Geir Skeie, professor ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Stockholm.

Han forstår hvorfor en dominerende sekularitet kan føre til mindre forståelse og respekt for ulike religioner hos elevene.

LES MER: Forelder klager - mener skolen er blitt forkynnende

– Noe som hører fortiden til

Forskeren Karin Kittelmann Flensner observerte at det var få av elevene med religiøs bakgrunn som tok ordet for å si noe om seg selv. Dette mener Skeie er gjenkjennbart i norsk skole.

– I dag forstår vi verden bedre gjennom vitenskap og forskning, mens religion i større grad sees på som noe som tilhører fortiden til, sier Skeie.

Trine Anker, førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF), mener at en sekulær holdning preger det norske KRLE-faget, samtidig som mange kritiserer faget for å vektlegge kristendommen for sterkt.

LES MER: Kristne foreldre frykter at Gud forsvinner – starter egne skoler

– Kristendom fremstilles mer nyansert

– Jeg er ikke en av dem som er redd for en sekularisering av faget. Snarere mener jeg at det er nødvendig, sier hun.

– Hvordan skal lærere formidle slik at elever med ulik religiøs bakgrunn inkluderes?

– Lærere har ulike kunnskaper om ulike religioner, og de har sin egen bakgrunn og sine synspunkter. Mange prøver å gjøre en god jobb med å formidle objektivt og pluralistisk, men de vil uansett ha ulikt informasjonsnivå, og ofte er kunnskapsnivået om kristendommen høyt. Dette innebærer en fare for at kristendom fremstilles mer nyansert enn andre religioner.

LES OGSÅ: Nervøst om K i RLE-fag

– Droppes gjerne til fordel for andre fag

Anker er imidlertid enig i at religion blir sett på som mindre viktig i dagens samfunn. I et etterutdanningskurs for lærere i høst ble hun fortalt av noen lærere at KRLE-faget ofte kan brukes til klassens time.

– Religion regnes ikke som et like viktig fag, og det kan fort droppes til fordel for andre fag, sier Anker.

Gjennom undersøkelser og samtaler med lærere som underviser i KRLE på grunnskolen, har Anker også blitt fortalt at flere lærere er redd for å havne i en grøft der de blir forkynnende.

LES OGSÅ: Mangler elementær kompetanse

Ikke religiøse, men kulturkristne

Ifølge studien knytter svenske elever svensk tradisjon og kultur til kristendommen, og islam diskuteres ofte i sammenheng med ekstremisme. Dette mener Anker at man også ser i norsk undervisning.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Flere omtaler seg som kulturkristne. De regner seg ikke som religiøse, men de har bakgrunn fra en kultur med et kristent fundament. Og i norsk undervisning forbindes islam dessverre ofte med ekstremisme.

– Men er læreplanen tydelig nok på at religionsfaget skal utvikle respekt og forståelse for andre måter å tenke på?

– Formålet med faget er tydelig på det, men det vil være noen lærere som er usikre på hvordan de skal jobbe med holdningene om religion. Derfor kan det være enklere å ta fatt på kunnskapsinnholdet enn holdningene.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter