Nyheter

Døde hundre kilo lettere

Ved Torgeir Stensruds død er det viktig å minne om at det er en rest av menneskeverd i ethvert menneske, uansett hvor stor svindelen er.

Denne uken kom meldingen om at Torgeir Stensrud er død. Han kunne aldri komme unna merkelappen «Norges største bedrager», men selv med et dårligst mulig utgangspunkt, maktet han i de siste årene å gjøre noe godt.

Forholdet til sin egen kropp var noe av det han grep fatt i. Han slanket seg 100 kilo etter at han ble dømt. Noe kunne han takke helsevesenet for, men prosjektet var mer enn en slankeoperasjon.

Han grep fatt i eget liv, og han så hvordan han kunne hjelpe andre.

De som tapte store penger på hans svindel, må fortsatt ha vansker med å tilgi. Alle de han hjalp i fengslet, minnes et menneske som brydde seg.

Så motsetningsfylt kan livet være.

1,5 milliarder kroner

Sammen med Trond Kristoffersen var Torgeir Stensrud hovedmannen bak Finance Credit-skandalen for 13 år siden. Den ble den største bedragerisaken i Norge gjennom tidene.

Svindelen var på nær 1,5 milliarder kroner. Nordlandsbanken tapte alene 750 millioner kroner.

Hvitsnippsforbrytere hadde­ tidligere ofte fått en mild ­behandling i rettsapparatet. Den praksisen opphørte da Kristoffersen og Stensrud stod til doms. De fikk henholdsvis ni og sju års fengsel, og ble idømt et samlet erstatningsansvar på 1,2 milliarder kroner.

Med et slikt krav hengende over seg, er det ikke lenger mulig å gjøre opp for seg økonomisk.

Stensrud la alle kortene på bordet og innrømmet alt han hadde vært med på. Med en ubetinget tilståelse, hadde han nok håpet på en mildere straff, men kriminaliteten var for alvorlig til at dommerne kunne ta lett på straffeutmålingen.

Nærkontakt

Inntil høsten 2013 var den røslige Torgeir Stensrud for meg knyttet til det store bedrageriet. Så fikk jeg nærkontakt med ham fordi Poly­teknisk Forening hadde spurt meg om å lede to debatter under overskriften «Livet er et usikkert prosjekt. Ligger det en ny mulighet i krisen?».

Det var mange sterke skjebner i panelet. Noen kunne ikke lastes, for andre var elendigheten selvpåført. Torgeir Stensrud hørte til i siste gruppe.

Da er det ekstra krevende å stå fram i ­offentligheten.

Jeg skriver ikke denne kommentaren for å forherlige Torgeir Stensrud eller unnskylde det han gjorde

– Helge Simonnes, kommentator

Vi avtalte å ta en middag sammen i forkant av debatten. Denne ettermiddagen på ­restauranten Lorry sitter fortsatt i. Stensruds livshistorie utfordret meg på sentrale begreper som synd og skyld, soning og tilgivelse, nederlag og oppreisning, og ikke minst: betydningen av at noen viser ubetinget kjærlighet til den som har sviktet.

Kona Bjørg maktet det. Da Stensrud ble arrestert og satt på glattcelle i 2002, fikk han besøksforbud. Det tok to uker før han kunne snakke med kona. Han ventet avskjed på grått papir.

I et intervju med bladet Agenda 3:16 fortalte han hvordan tenkte. «Nå er det av med ringen. Ekteskapsløftet vi ga hverandre i 1970 er nok en saga blott.»

Med kjærlighet

Stensrud var klar på at han sviktet henne mange ganger. Likevel møtte hun ham med kjærlighet da han aller mest trengte det.

Det var medvirkende til at han kunne få en ny start.

Hans medfanger fikk merke omsorgen fra Stensrud. Den skarpe, økonomiske hjernen var fortsatt intakt.

Den kunne han bruke til å være rådgiver for innsatte. Han fortalte dem hvordan de skulle innrette seg økonomisk når de kom ut av fengselet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Stensrud tok lederskap i ­soningsmiljøet. På Hønefoss fikk han med seg næringslivsvenner i prosjektet «Veien tilbake­».

Han fortsatte med dette da ble flyttet til Hassel fengsel. Der var det friere soning, og det ble ­mulig å satse på trimaktiviteter og ­naturopplevelser.

En gruppe fanger ble dratt med på en ­organisert sykkeltur til ­Paris. Året etter var det «Den store styrkeprøven» fra Trondheim til Oslo.

Stadig hadde han nye prosjekter for å aktivisere de som satt inne.

«En drittsekk»

Jeg skriver ikke denne kommentaren for å forherlige Torgeir Stensrud eller unnskylde det han gjorde. Han var sin egen dommer. «Jeg var en gjennomført drittsekk», sa han ved en anledning.

Torgeir Stensrud ble 100 kilo lettere fysisk sett, men oppnådde også en reduksjon av den vekten som ligger i et mentalt press, skam og skyld.

De siste årene snakket han åpent om hvordan barnetroen ble en viktig faktor som gjorde at han kunne møte livet.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter