Nyheter

Få gifter
 seg 
utenfor 
båsen

– Kulturelle 
forventninger har knust mange 
hjerter, sier Venstres Abid Raja. 
Ny studie viser at barn av innvandrere velger ektefelle med samme bakgrunn.

– Hvorvidt innvandrere og deres barn gifter seg med folk fra landet de flytter til, sees ofte som lakmustesten på integrering, sier Kenneth Aarskaug Wiik, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå. Han mener vi kan få en enda dypere forståelse av integreringsprosessen om vi også ser på når de gifter seg.

– For eksempel kan det være slik at barn av innvandrere i større grad enn foreldregenerasjonen velger å utsette giftermålet, til tross for at de gifter seg med en person med lik bakgrunn.

Like barn

Wiik og førsteamanuensis Jennifer A. Holland ved University of Southampton ser på nettopp det i en kommende studie.

De norske tallene viser følgende om barn av innvandrere og mindreårige innvandrere født mellom 1972 og 1989:

• Nesten alle som giftet seg sa ja til en person som også hadde to innvandrerforeldre. Andelen er 85 prosent.

• Er derimot én av foreldrene fra majoritetsbefolkningen, snus bildet på hodet. Her sa nesten 70 prosent av de som giftet seg ja til en majoritetsnordmann.

– De fleste studier av partnervalg finner at mange innvandrerbarn gifter seg med en partner som enten har bakgrunn fra samme land eller samme etnisitet, sier Wiik.

For best å kunne sammenligne resultatene i Norge og Sverige, skiller ikke forskerne mellom folk fra ulike opprinnelsesland. I stedet er de delt opp etter verdensregioner. I både Norge og Sverige er det særlig de med bakgrunn fra Asia, Øst-Europa, Midtøsten og Nord-Afrika som gifter seg med en person som også har innvandrerbakgrunn.

Det hører med til historien at etnisk norske også stort sett gifter seg med sine like. Det påpeker også Venstre-politiker Abid Raja.

– Dette handler i stor grad om kulturelle forventninger, og de finnes også her. Jeg tror ikke alle norske menn akkurat jubler om datteren kommer hjem med en afrikaner. Selv om disse forventningene nok er sterkere i mange innvandrergrupper.

LES OGSÅ: Norge blant de beste på å integrere innvandrere

Mange knuste hjerter

Han tror dette har skapt mange tragiske kjærlighetshistorier.

– Det er mange som har gitt opp kjærligheten på grunn av forventningene til å finne noen fra «egen» kultur. Det gir ikke bare knuste hjerter, men også ødelagte psykiske liv.

Han understreker at det ikke gjelder ham selv.

– Jeg var ikke på jakt etter noen med innvandrerbakgrunn. Jeg så bare en pen jente, sier han om kona, som ikke hadde anledning til å snakke med Vårt Land.

Raja tror ikke mønsteret vil endre seg før mange nok tør å utfordre forventningene. Likevel er det ikke bare foreldrene som styrer, sier han.

– De kulturelle skillelinjene er mindre når man har samme bakgrunn. Det oppleves nok tryggere for en selv. Det blir dumt å si at like barn leker best, men det er kanskje noe i det likevel.

LES OGSÅ: Sinte dansker huser asylsøkere

Gift gjør lik

Hovedfunnet i studien er at hvem innvandrerbarna gifter seg med også påvirker når de gifter seg:

• Barn av innvandrere som gifter seg med andre med innvandrerbakrunn gifter seg tidligere i livet.

• Innvandrerbarn som gifter seg med en majoritetsnordmann følger i større grad det skandinaviske, sene ekteskapsmønsteret.

– Personer født i Norge, med én innvandrerforelder og én etnisk norsk forelder oppfører seg akkurat som personer uten innvandrerbakgrunn. Det er påfallende, sier Wiik.

Mønsteret gjør seg gjeldende både i Norge og Sverige. Sammenhengen mellom valg av partner og når en gifter seg er litt tydeligere for kvinner enn for menn.

– Vi har ikke data på hvorfor det er slik, men teorier og funn fra andre land forklarer det med at familie og nettverk har større innflytelse over kvinners valg av partner enn over menns, sier seniorforskeren.

– Dårlig målestokk

Monica Five Aarset, som har skrevet doktorgrad om endringer i familier med bakgrunn fra Pakistan og India, mener det er stor forskjell mellom første- og andregenerasjons innvandrere.

– Norsk-pakistanere gifter seg for eksempel noe tidligere enn befolkningsflertallet, men den store trenden er at de gifter seg mye senere enn foreldregenerasjonen, sier hun.

Aarset mener det blir feil å bruke ekteskap som integreringsmålestokk.

– Noen vil sikkert si: Se de holder seg bare med sine egne. Men målet med integrering kan ikke være at en skal måtte gifte seg inn i majoritetsbefolkningen for å bli integrert. Det innebærer at kun majoritetsbefolkningen regnes som norske. Og folk flest gifter seg jo stort sett med noen innenfor en radius på fem kilometer og med samme sosioøkonomiske bakgrunn uansett. Målet må være at alle opplever at de står fritt til å velge sin ektefelle.

LES OGSÅ: Storfamilien slår sprekker

Gradvis integrering

Og SSB-studien viser at selv de som kom til Norge som mindreårige nærmer seg det nordiske ekteskapsmønsteret. Det går bare saktere.

Tallene våre tyder på at de fortsatt velger noe mer tradisjonelt enn de som er født i Norge eller Sverige av innvandrerforeldre. Men forskjellen mellom de to gruppene er ikke stor.

Kontrasten mellom første og andre generasjon ville vært større om man tok med de som innvandret i voksen alder. Men disse er ikke med i studien, fordi de som regel er gift når de kommer.

– I land med store innvandrerbefolkninger, finner man gjerne at andregenerasjon er litt mindre tradisjonell i sin familieatferd enn foreldregenerasjonen, sier Wiik.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter