Nyheter

Pavens mann til de norske pinsevennenes stevne

I helgen kommer pavens hoffpredikant til Pinsebevegelsens sommerstevne på Hamar. Invitasjonen av den katolske gjestepredikanten har utløst kraftige reaksjoner blant norske pinsevenner.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Måten enkelte har uttalt seg negativt om Raniero Cantalamessa og vår invitasjon av ham til sommerstevnet, har overrasket meg, sier stevnesjef Geir Byberg til Vårt Land.

– Gjennom kontakten vi har hatt med ham, er jeg blitt mer og mer trygg på at dette er en mann som folk vil ha nytte og glede av å høre. Cantalamessa fremstår som en mild, ydmyk gudsfryktig og klok, gammel mann, sier Byberg.

Taler jevnlig for paven

Raniero Cantalamessa (80) er fransiskanermunk, prest i Den katolske kirke, har doktorgrad i teologi og klassisk litteratur – og er prest for det såkalte, pavelige husholdet. Det innebærer at han jevnlig taler til paven ved messer.

Den katolske stjerneforkynnerens helgebesøk til pinsebevegelsens stevnested på Hamar, Hedmarktoppen, provoserer blant norske pinsvenner. Korsets Seier, Pinsebevegelsens ukeavis, har de siste ukene inneholdt en rekke sterke innlegg og meningsytringer:

«Vi bør reise oss i samlet flokk og protestere mot dette besøket på årets Sommerstevne», skriver pinsepredikant-veteranen Herman Mentzoni.

LES OGSÅ: Katolikkene i Norge får ikke pengehjelp fra paven

– Forstår ikke hva de gir seg ut på

«Flere av Pinsebevegelsens sentrale personer har gått god for den katolske presten. Det betyr ikke at den katolske presten er bra, men heller at de ledende i Pinsebevegelsen ikke forstår hva de gir seg ut på», innvender Gunnar Østrem, en annen senior i Pinsebevegelsen.

«Et kirkepolitisk stunt», kaller pinsepastor Kent Andersen invitasjonen av en av pavens mest betrodde menn.

Han sier til Korsets Seier at «Cantalamessa var en av de mest sentrale aktørene rundt Ulf Ekmans konvertering». Den svenske karismatiske lederen konverterte i fjor til Den katolske kirke.

«At komiteen (for sommerstevnet på Hedmarktoppen) har større mål bak besøket enn et personlig møte, er jo åpenbart. Dette handler om en tilnærming mellom katolikker og pinsevenner, der man helt blåøyd skal se bort fra alt som er problematisk», sier Kent Andersen.

Mange av dem som skriver kritisk om besøket fremholder at katolikker har motarbeidet pinsebevegelsen siden starten, og at det er blåøyd med tilnærming mellom katolikker og pinsevenner.

De fleste som uttaler seg om Cantalamessa har aldri før hørt om ham eller hørt hans forkynnelse.

Det har Frank B. Erlandsen, pastor i Betel Trondheim og mangeårig pinsemisjonær i Tyskland:

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Ble en bedre pinsvenn

«Jeg har hørt Cantalamessa preke før, og hans budskap gjorde meg enda mer begeistret for Jesus og takknemlig for Den Hellige Ånd. Da har jeg vel egentlig blitt en bedre pinsvenn og ikke mindre pinsevenn. Mennesker som er trygge på sin egen tro er ikke redde for å høre mennesker med en annen tro», skriver Erlandsen i Korsets Seier.

Geir Byberg sier at det er nesten to år siden Raniere Cantalamessa ble invitert som taler til sommerstevnet.

– Dette skjedde altså lenge før Ulf Ekman konverterte til Den katolske kirke, og disse tingene har ingenting med hverandre å gjøre.

– Hvorfor inviterte dere Cantalamessa?

– Fordi vi tror han har noe viktig på hjertet som deltakerne kan ha godt av å høre. Han er en tydelig åndsdøpt, karismatisk mann, som vi ser fram til å få besøk av, svarer stevneleder Geir Byberg.

Cantalamessa skal holde seminar lørdag og tale på kveldsmøtet søndag.

– Hva er hans tema?

– Til ham som til alle andre talere på sommerstevnet har vi sagt at vi ønsker taler som er relevante for gudsliv og hverdagsliv, og som er til inspirasjon. Cantalamessas respons på det har vært at han er takknemlig for friheten til å tale det Ånden sier han skal bære fram.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter