Nyheter

Krever 40 millioner etter medlemsrot hos katolikkene

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har konkludert i saken mot Oslo katolske bispedømme.

Fylkesmannen krever 40.581.723 kroner tilbake fra bispedømmet. Kravet gjelder statsstøtte for personer som har blitt innmeldt Oslo katolske bispedømme (OKB), som fører medlemsregister for de tre katolske bispedømmene i Norge, uten at de selv har meldt seg inn.

– Dette strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk og er ulovlig, skriver Fylkesmannen i et brev som ble sendt til Oslo katolske bispedømme mandag.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

– Skal lese brevet grundig

– Vi har en helt annen lovforståelse enn Fylkesmannen, sier fungerende administrativ leder i OKB, Lisa Wade, til Vårt Land.

– Vi kan ikke kommentere detaljer nå, men skal lese brevet grundig.

Kravet fra Fylkesmannen gjelder årene 2011 til 2014 og er spesifisert slik:

• 2011: 2,7 millioner

• 2012: 7,3 millioner

• 2013: 12,4 millioner

• 2014: 18,2 millioner

LES MER: Krever ja fra medlemmer i trossamfunn

Tydelig krav.

Fylkesmannen er tydelig på at bispedømmet har brutt loven. Instansen viser til at biskopen selv i et bisperådsmøte ville ha slutt på registreringspraksisen. Dette viser at bispedømmet selv var innforstått med at registreringsmetoden som ble benyttet i det minste var tvilsom, skriver Fylkesmannen og legger til:

«Fylkesmannen mener at saken er svært alvorlig, og at OKB er å bebreide. Millioner av offentlige midler er feilutbetalt fordi medlemsregistreringen har skjedd på ulovlig måte.»

– Trenger ikke melde seg inn

OKB har selv i flere runder anført at man som katolikk – etter katolsk rett – er medlem i den menigheten der man til enhver tid bor. Bispedømmet mener derfor at en person som kommer tilflyttende til Norge og er døpt i et annet land, ikke trenger å melde seg aktivt inn i den norske grenen for å være tilskuddsberettiget medlem etter loven om tros- og livssynssamfunn.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får om lag 400 kroner per medlem per år fra staten. I tillegg kommer et kommunalt beløp tilsvarende det antall kroner som Den norske kirke får per medlem i samme kommune. I de fleste kommuner ligger beløpet på et nivå som tilsvarer statens beløp.

LES MER: – Vårt Land publiserer ikke løse påstander, sier redaktør

Anmeldt for grovt bedrageri

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anmeldte OKB i vinter, mens bispedømmet fortsatt jobbet med opprydningen som fylkesmannen hadde bedt om. Bispedømmet, biskopen og økonomisjefen ble etter dette siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner. Politietterforskningen er ikke avsluttet.

LES MER OM MEDLEMSROTET HER

OKB opprettet i vinter et callsenter for å kontakte de personene som var innmeldt uten aktivt samtykke. Flertallet av dem som ble kontaktet, bekreftet at de ønsket å være medlem. Fylkesmannen skriver i sitt brev at disse må anses å være innmeldt fra den dagen de bekreftet medlemskapet.

Kravet fra Fylkesmannen kan påklages til Kulturdepartementet innen tre uker.

– Vi kommer til å anke, bekrefter Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme overfor Vårt Land.

Følg oss på Facebook og Twitter!

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter