Nyheter

Kan du dele ut menighetsbladet til alle?

4 av 10 nordmenn har reservert seg mot uadressert reklame.

Må de som deler ut menighetsbladet hoppe over postkasser med «Nei takk til uadressert reklame»?

Markedsføringsloven har regler om levering av uadressert reklame og gratisaviser, og 38 prosent av Norges befolkning bor i en husstand som har reservert seg mot å få dette i postkassa, ifølge TNS Gallups Forbruker&Media-undersøkelsen fra januar 2014.

Unntak fra loven

Lovdata opplyser imidlertid at «reklameinnstikk i aviser og andre trykksaker» ikke er omfattet av forbudet. «Forutsetningen for dette unntaket er at avisen eller trykksaken er omfattet av et redaktøransvar.»

Altså kan et menighetsblad trygt puttes i postkassa til folk som sier nei takk til uadressert reklame.

Ikke ledd i næringsvirksomhet

Forbrukerombudet svarer slik på en klage fra en person som ikke ønsker å motta menighetsbladet: «Hva som regnes som uadressert reklame vil være avhengig av hvem som er avsender og materiellets innhold. Gjelder det en næringsdrivende og dennes virksomhet, vil dette som hovedregel være uadressert reklame. Materiell som ikke er ledd i næringsvirksomhet vil ikke rammes av leveringsforbudet. Dette gjelder for eksempel informasjon fra stat og kommune, menighetsblad og rene innsamlings- aksjoner fra veldedige organisasjoner.»

Aksepter at noen sier nei

Den lille forskningen som er gjort på menighetsblader i Norge, tyder på at de aller fleste av dem som sier nei til uadressert reklame, likevel ønsker å motta menighetsbladet.

Likevel hender det at noen tar kontakt med menighetskontoret eller redaktøren og gir beskjed om at de ikke ønsker å motta bladet. Slike ønsker er det både riktig og fornuftig å imøtekomme dersom det er praktisk mulig.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter