Nyheter

Imam er ingen beskyttet tittel

Imamer med norsk utdannelse bør være mulig om få år.

Veien fram til at norske imamer får sin utdannelse ved norske universiteter er kronglete og lang, ifølge ekspertene. I Vårt Land tirsdag denne uken vektlegger Linda Alzaghari i tankesmien Minotenk de store forskjellene i bakgrunn og retninger blant norske muslimer som et hinder. Hun mener også at eldre ledere i moskeene er uvillige til å samle seg om en bestemt utdannelse.

Sheikh Mahmoud Jalloul i den shiamuslimske menigheten Tauheed Islamic Center understreker på sin side hvor stort dette prosjektet er. Islamsk teologi er et langt og dypt studium som kan ta fra seks til ti år, opplyser han til avisen. Verken han eller Alzaghari tror det er realistisk at en norsk imamutdanning kan opprettes med det første.

LES OGSÅ: – Imam-utdanning først om flere tiår

Et viktig spørsmål er hvor høyt man skal legge lista i første omgang. Er det mulig å bygge studiet stein på stein, på samme måte som norske frikirker har utviklet sine pastorutdanninger? På samme måte som pastortittelen er svært variert – slett ikke alle er øverste ledere i menighetene – finnes det flere typer imamer. Mens imamen i shiaislam som oftest har en autoritativ læreposisjon, er en imam i sunnislam gjerne en lokal bønneleder uten en tung teologisk utdannelse. Imam er ikke en beskyttet tittel. En moské kan så å si velge seg en imam for anledningen.

Det åpner for eksempel for utdanning av ungdomsimamer på bachelornivå med et studium sammensatt av både teologi, samfunnskunnskap, pedagogikk og ledelse – tilsvarende den utdanningen som kvalifiserer til trosopplærer- og ungdomsarbeiderstillinger i Den norske kirke og mange frikirker. Noen sunnimumslimske menigheter vil muligens være åpne for å gjøre disse til bønneledere/imamer i bestemte sammenhenger, andre ikke. Tittelen er heller ikke det viktigste, men at man tar skrittet fra problematisering til handling. Senere kan man vurdere mer omfattende utdanning og en felles godkjenningsordning.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Spørsmålet er også om initiativet bør tas på et høyere nivå enn vi har sett til nå. I 2008 uttalte daværende utdanningsminister Tora Aasland at hun var positiv til imamutdanning i statlig regi. Hennes nåværende kollega, Thorbjørn Røe Isaksen, kan ta neste skritt ved å innlede en dialog med Islamsk råd og andre toneangivende muslimske ledere om dette første skrittet på veien.

Det norske samfunnet blir mer og mer religiøst fragmentert. Utdannelse av religiøse ledere er et viktig tiltak for å fremme integrering og motvirke ekstremisme. Derfor må vi begynne å snakke om løsningene og lære av andres erfaringer.

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund har arbeidet som journalist, kommentator og redaktør i Vårt Land siden 2010. Nå leder han TV-selskapet TVL.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter