Nyheter

Ber Nav om penger til konfirmasjonsfest

Én av fire foreldre er bekymret for økonomien rundt en konfirmasjonsfeiring. – Trenden treffer de med trang økonomi hardest, sier Sparebank 1 SMN.

En «vanlig» konfirmasjon koster foreldrene 20.000-30.000 kroner, inkludert gave. Fem prosent bruker mer enn 50.000 kroner på festen.

– Vi får søknader fra personer med lav inntekt om støtte til konfirmasjoner. Noen ganger innvilger vi dette, sier Magne Kjetil Berg i Nav Førde.

Les også: Kaller konfirmasjon for mini-bryllup

En ny undersøkelse viser at én av fire foreldre er bekymret for de økonomiske omstendighetene rundt en konfirmasjon, melder Adresseavisen.

Treffer trange kår

Sparebanken gjennomfører ofte undersøkelser som kartlegger pengebruken rundt konfirmasjonen. I en ny undersøkelse spurte de også om foreldrenes holdninger til pengebruken.

– Vi stilte dette spørsmålet fordi det hver vår kommer mange til oss som ber om utsettelse på avdrag for å finansiere konfirmasjon. 25 prosent sier at de er bekymret eller svært bekymret for utgiftene i forbindelse med konfirmasjonen, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

Hva sier du til dem?

– Jeg sier at de bør prøve å unngå å bruke boligen til å finansiere forbrukerutgifter, sier Reite.

Han registrerer at for familier med god råd er det lettere å velge en billigere konfirmasjon. De trenger ikke å bevise at de har penger, ifølge Reite.

Les også: Betaler fett for konfirmasjon

– Dyrere konfirmasjoner er en trend som i størst grad treffer dem som har trang økonomi. De går veldig langt i å markere at de ikke skal være annerledes på disse merkedagene. Det blir et stort press fra omgivelsene, sier privatøkonomen.

Foreldrefest

Det er en uheldig utvikling at det blir dyrere å arrangere konfirmasjoner, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

– Én av fire foreldre er bekymret eller svært bekymret for de dyre konfirmasjonene.

– Det er en bekymring jeg deler. Fra kirken ønsker vi ikke at noen skal oppleve konfirmasjoner som et økonomisk eller sosialt press, sier biskopen.

Les også: Flyttet konfirmasjon for fotballkamp

Han tror foreldrene kan ta grep for å kutte regningen.

– De må ta styring på kostnadsnivået. De kan bestemme at festen og gavene skal være på et nivå de er komfortable med, sier Nordhaug.

«Det er foreldrene som blir konfirmert», gjentar biskopen flere ganger.

– De skal vise utad at det går bra med familien, sier Nordhaug

Biskopen møter gjennom jobben sin mange niendeklassinger som skal bli konfirmanter. Ofte snakker de om konfirmasjonsgaver.

– De ønsker seg stort sett penger, men de er samtidig klar over at pengene ikke er poenget i konfirmasjonen, sier Nordhaug.

Nav-støtte

«Eksempler på utgifter som det kan gis særtilskudd til, er utgifter til tannregulering, briller og konfirmasjon», skriver Nav på nettsiden sin.

Støtteordningen gjelder i særlig grad foreldre som er skilt og som ikke klarer å bli enige om hvem som skal betale hvor mye. Men også i tilfeller der foreldrene har lav inntekt, kan det komme et særskilt tilskudd i sosialstøtten til konfirmasjonen, selv om dette ikke er noe Nav er pliktet til å gjøre.

– Søknader om støtte til konfirmasjoner får vi hvert år, sier Magne Kjetil Berg, som er leder i Nav Førde.

På Navs nettsider står det at pengene som eventuelt blir innvilget skal brukes til en nøktern feiring.

30.000 kroner er ifølge statistikken en vanlig konfirmasjonsfeiring. Er det nøkternt nok for Nav?

– Nei, det er ikke i nærheten av det vi kaller nøkternt. Vi tenker nøkternt som at man samler den nærmeste familien til en liten fest, sier han.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter