Nyheter

Her gjør staten det vanskelig å tro

Hvis kristne i Indonesia vil danne en kirke, trenger de minst 90 medlemmer, samt en tommel opp fra lokalmyndighetene. – Og de styres av islamister, sier «Roy».

Se grafikk nederst i saken!

En mann, han ber oss kalle ham Roy, sitter på et registreringskontor i Indonesia med ID-kortet sitt i hendene. Det er utdatert og må fornyes. Han sitter i kø og har fått et skjema å fylle ut. Navnet er det samme som før, nasjonaliteten er den samme og personnummeret er det samme.

Han fyller ut og kommer til feltet det står «Agema». Det betyr «religion». Han begynner å svette i hendene, svelger en ekstra gang og skriver for første gang «kristen». Det er det samme ordet på norsk og indonesisk. Han er redd.

Det er nemlig ikke helt uproblematisk å bytte religion i Indonesia, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center. Konvertering fra en religion til en annen er blitt ulovlig i Indonesia.

– Med mindre du konverterer til islam, sier en misjonær.

Hun ønsker å være anonym. Misjonærer har nemlig bare lov til å operere i landet under visse vilkår, for eksempel at de ikke offentlig gir uttrykk for troen sin. Det viser undersøkelsen, og det forteller misjonæren.

LES MER: Religiøs forfølgelse på frammarsj

Frihet

Enkeltpersoner og grupper av mennesker står bak størstedelen av religionsforfølgelsen i verden, men også myndigheter legger begrensninger på trosutøvelsen.

Fenomenet er kartlagt i en ny undersøkelse, der 21 spørsmål skulle avdekke hvorvidt myndighetene begrenser innbyggernes religiøse frihet. Indonesia og Kina topper verstinglisten, og blant spørsmålene som ble stilt var disse:

* Står en religion i en særstilling på bekostning av andre?

* Blir religiøse grupper trakassert av myndighetene?

* Er det lov å tilbe hvilken gud man vil?

– Har myndigheter på noen måte lov til å begrense religiøs frihet, med hjemmel i menneskerettighetene?

– Nei. Religions- og samvittighetsfriheten er slik at man skal kunne ha den troen man har, og at man skal kunne utøve den, sier John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

LES MER: Skriver mer om forfulgte kristne

Legger til rette. – Det de kristne i Indonesia opplever, er at de blir angrepet og at møtepunktene deres blir stengt, sier Lisa Winther i menneskerettighetsorganisasjonen Stefanusalliansen.

Sammen med Christian Solidarity Worldwide (CSW) utviklet Stefanusalliansen i 2014 en omfattende rapport om menneskerettighetenes situasjon i Indonesia, og spesielt så de på de kristnes situasjon.

– Myndighetene legger til rette i lovverket for vold fra sosiale grupper. Og i skolen er det feilinformasjon om andre religioner enn islam. Dette gir grobunn for mer forfølgelse fra sosiale grupper.

– Kaller man det forfølgelse når myndigheter står bak?

– Det finnes ikke noen universal definisjon på «forfølgelse». I Stefanusalliansen opererer vi med en definisjon som er at forfølgelse er trussel om fysisk vold eller reell fysisk vold. I Indonesia blir religiøse minoriteter utsatt for vold fra sosiale grupper i samfunnet uten at myndighetene griper inn eller straffer. Det skjer også at myndigheter fengsler mennesker på grunn av deres tro. Dette er innenfor det vi definerer som forfølgelse, sier Winther.

LES MER: Forbyr blasfemi og religiøst frafall

Da Roy ble kristen

Det gikk greit for «Roy» å bytte til en ny religion. Resepsjonisten på registreringskontoret gjorde ikke noe nummer ut av endringen på ID-kortet.

Roy vil fortelle oss om hvordan han ble kristen:

– Jeg hadde en drøm. I drømmen skulle jeg dø, sier han.

Han lå i senga si. Svakt lys skinte gjennom et lite vindu i et mørkt rom. Han fikk en voldsom dødsangst. Tårene begynte å trille.

– I drømmen kom en due og satte seg på sengekanten min, og jeg ble fylt med ro. Gud ba meg oppsøke denne menigheten, sier han.

Menigheten holder til på en øy som i stor grad influeres av islamske militantgrupper fra øyene rundt. Forsamlingen møtes i hemmelige lokaler, for de har ikke fått godkjenning fra lokale myndigheter til å bygge en kirke. Og myndighetene blir styrt av lokale islamister, hevder «Roy».

Det er en rekke begrensninger for å opprette en kirke eller et tempel. Blant annet gjør ordningene det «umulig for menigheter med færre enn 90 personer å samles lovlig», ifølge rapporten fra Christian Solidarity Worldwide. Også kirker og templer som oppfyller de formelle kravene kan slite med å få godkjenning til å bygge.

LES MER: Kristne – de glemte forfulgte

Rikets sikkerhet

Formelt sett er Indonesia en sekulær stat, og ifølge Roy mener myndighetene at religion stort sett skaper trøbbel. De viser til «rikets sikkerhet» når de legger begrensninger på folks trosutøvelse, ifølge Roy.

– Er det ikke lov å unnvike menneskerettighetene for «rikets sikkerhet»?

– Det er ikke en god nok grunn. Retten til å skifte tro kan aldri begrenses. Det eneste du kan begrense er, etter noen strenge kriterier, retten til å utøve og praktisere sin tro eller religion, sier Lisa Winther i Stefanusalliansen.

Tilfeller som handler om å beskytte individers helse, kan være et kriterium som åpner for religiøs begrensning.

– Det var for eksempel en sak i Canada der sikher ønsket fritak fra påbudet om motorsykkelhjelm, slik at de kunne beholde sin turban på. Dette ble de faktisk nektet, sier Lisa Winther.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter