Nyheter

Frykter kutt etter medlemskrav

Medlemsrotet i Den katolske kirke gjør at de nordiske kirkene i Norge frykter de mister million-støtte.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har anmeldt Oslo katolske bispedømme for å søke støtte for medlemmer som ikke hadde meldt seg inn selv.

– Det er ikke lov å overføre medlemmer fra moderkirken, verken for katolikker eller svensker, sa fylkesmannen til Vårt Land, om praksisen til Margaretaförsamlingen, Svenska kyrkans avdeling i Norge.

Margaretaförsamlingen søkte støtte for svensker som ikke aktivt hadde meldt seg inn i den norske filialen, siden de fikk medlemslistene fra Svenska kyrkan.

Denne praksisen har også avdelingene fra de finske og islandske folkekirkene. De er registrert som egne trossamfunn i Norge, men får sine medlemslister fra Island og Finland basert på kirkemedlemmer som har adresse i Norge.

LES MER: Fikk millioner uten innmelding

Urolige islendinger

– Dette en svært ubehagelig situasjon for oss. Fylkesmannen er nokså klar på at det kreves et aktivt samtykke i tillegg til medlemskap fra hjemlandet, sier Ann-Cathrin Marcussen, styremedlem i Den islandske evangeliske-lutherske menighet i Norge.

Hun forteller at den islandske menigheten nå er urolige for økonomien.

– Det er også tyngende å bli mistenkt for å ha brutt loven, sier hun.

Styreleder Arnar P. Michelsen forteller at uten tilskuddet fra Fylkesmannen må menigheten legge ned arbeidet. For de om lag 6.800 medlemmene får menigheten over 5 millioner kroner i året fra det offentlige.

– Vi har nok midler til å drive to-tre måneder til. Etter det må vi stenge. Det vil særlig gå utover barnearbeid og konfirmantene, sier han.

LES MER: Mener biskop må tre til side

Nytt rundskriv

Årets rundskriv fra Kulturdepartementet om tilskuddsordningen er tydelig på at medlemmene selv må melde seg inn:

«For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenfor Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn eller bli innmeldt av foreldrene eller vergen hvis han/hun er under 15 år.»

Problemet for de nordiske kirkene er at denne formuleringen er ny av året. Hverken i rundskrivene fra 2014, 2013, 2012 eller 2011 er innmeldingsmetoden berørt.

– Det kan virke som om denne formuleringen er snekret for å ramme praksisen til Den katolske kirke, sier Thor Gardarsson, advokat tilknyttet menigheten.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Vil tape penger

Det vil også være en kjempebyrde for menigheten dersom de må legge om medlemsregistreringen slik at alle islendingene som flytter til Norge må melde seg inn selv.

Marcussen regner med at det vil ta ett til to år å bygge opp et medlemsregister som følger kravet om aktiv innmelding. Menigheten vil bli nødt til å ansette personer for å kontakte alle medlemmene. I tillegg kommer utgifter til for eksempel porto.

– Alt må bygges opp på nytt. I mellomtiden vil vi få mindre inntekter, sier hun.

Fikk ikke varsel

Den islandske menigheten mener Fylkesmannen er velinformert om hvordan medlemslistene lages – både i forarbeidet da tilskuddsordningen ble endret i 2006, og i årene som er gått. Derfor er de overrasket over den drastiske endringen av lovtolkningen.

– Dette er en så omfattende endring at dersom den er korrekt, bør det stilles spørsmål ved om den burde vært gjort i lov eller forskrift. Vi må også få varsel i god tid og tilstrekkelig frist til å legge om rutiner, sier Ann-Cathrin Marcussen.

I samtaler

Vårt Land har vært i kontakt med daglig leder Carita Inge-Maj Jansson i den Finländska evangelisk-lutherska församlingen. Hun ønsker ikke å la seg intervjue, men bekrefter at også de er i samtaler med fylkesmannen om medlemsregisteret.

Også Margaretaförsamlingen, Svenska kyrkans filial i Norge, har avtalt møter med Fylkesmannen for å få klarhet i lovtolkningen, ifølge sokneprest Per Anders Sandgren.

Trenger garanti

Problemet for menighetene er at møtene er avtalt finner sted etter fristen for sende inn medlemslistene som gir offentlig støtte for 2015. Fristen er fredag og er ufravikelig. Søknader som kommer inn etterpå, går rett i søpla. Derfor kommer islendingene til å søke om tilskudd før en avklaring, selv om de ikke skal møte fylkesmannen før 19. mars.

– Men vi vil legge et følgebrev der vi igjen redegjør for praksisen vår, sier advokat Gardarsson.

– Vi vil uansett ikke være villige til å ta imot støtte uten at vi får en garanti for at det vi gjør er lovlig, sier styremedlem Marcussen.

Visste om innmeldingspraksis

«Departementet har godtatt ordningen som praktiseres», skrev fylkesmannen i 2006.

Både den islandske og den finske menigheten i Norge har ved flere anledninger redegjort for at de får sitt medlemsregister fra kirkene i hjemlandet. Allerede i 2006 bekreftet Merethe Helstad, som også den gang var juridisk direktør hos fylkesmannen, at de kjente til ordningen med overføring av medlemmer fra moderkirkene.

«Departementet har godtatt den ordningen som praktiseres», skrev hun i en e-post som Vårt Land har funnet i arkivet til fylkesmannen. Den gang handlet det om den finske kirken som fikk medlemmene sine fra sin moderkirke i Finland.

Ser på ordningen

– Jeg er usikker på om selvinnmelding er et så bombastisk krav som jeg beskrev i forrige intervju, sier Helstad til Vårt Land nå.

Og:

– Nå skal vi gå gjennom dette her. Vi har avtalt møter med de nordiske kirkene for å se på ordningen.

Helstad som henviser videre til Kulturdepartementet for ytterligere spørsmål.

Fra Kulturdepartementet var det kun statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag som kunne uttale seg. Han hadde ikke anledning til å stille til intervju med Vårt Land i går eller mandag.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter